Regjeringen har satt av 262 millioner kroner for å finansiere pedagognormen og bemanningsnormen, mens SV og Ap vil bruke henholdsvis 600 millioner kroner og 500 millioner kroner. Arkivfoto: Utdanning
Regjeringen har satt av 262 millioner kroner for å finansiere pedagognormen og bemanningsnormen, mens SV og Ap vil bruke henholdsvis 600 millioner kroner og 500 millioner kroner. Arkivfoto: Utdanning

SV og Ap: Helt umulig å få til bemanningsnorm og pedagognorm med dagens statsbudsjett

Både pedagognormen og bemanningsnormen i barnehagene skal være innfridd fra 1. august 2019. Helt umulig å få til med de pengene regjeringen bevilger over statsbudsjettet, mener SV og Ap.

Publisert

Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene. Men da forslaget til revidert statsbudsjett ble lagt fram sist uke, kom det fram at regjeringen ikke har bevilget ekstra midler for å innfri dem.

I februar avdekket Utdanning hvordan barnehagekjeden Gnist har operert med lav bemanning samtidig som de tidligere eierne har hentet ut utbytter på 54 millioner kroner fra selskapene. De største private barnehagekjedene er blant dem som har økt bemanningen mest det siste året. Men fortsatt ligger de dårligst an blant barnehageeierne.

I går og i dag var det landsmøte i Private barnehagers landsforbund (PBL). I går gikk debatten mellom politikere fra regjeringspartiene og opposisjonen om hvordan regjeringen skal klare å innfri Stortingets vedtak om pedagognorm og bemanningsnorm innen 1. august 2019.

Regjeringen har satt av 262 millioner kroner på statsbudsjettet for 2019

– Det er definitivt ikke nok, sier utdanningspolitisk talsperson for SV Mona Fagerås. Hennes parti vil bruke over 600 millioner kroner over statsbudsjettet for 2019 for å innfri pedagog- og bemanningsnorm. 

Utdanningspolitisk talsperson for Ap, Martin Henriksen, sier hans parti bil bruke over 500 millioner. 

Barnehagene har krav på seg til å innfri den nye bemanningsnormen innen 1. august 2019. Pedagognormen skulle allerede vært innfridd 1. august 2018, men barnehagene har fått et år på seg.  

De ferskeste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at i 2018 oppfylte 40 prosent av barnehagene både bemanningsnormen og pedagognormen uten bruk av dispensasjon, mens 12 prosent av barnehagene ikke oppfylte noen av normene uten bruk av dispensasjon.

  

Uklart hvordan barnehagene ligger an i 2019 

Opposisjonen mener regjeringen underfinansierer særlig bemanningsnormen og at de skylder på kommunene for at målsettingene ikke nås. 

– Hvordan barnehagene ligger an med å oppfylle bemanningsnormen fra 1. august 2019 vet vi ikke ennå. Men det er vi i gang med å undersøke nå, sa Hans Fredrik Grøvan (KrF) under gårsdagens debatt på PBL-landsmøtet. 

Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen bevilget til sammen 262 millioner til å innfri både pedagog- og bemanningsnormen. Om denne summen sa Grøvan: 

– Vi sørget for 100 millioner i revidert budsjett og 160 millioner i ordinært budsjett for 2019. 

Grøvan og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre mener at kommunene også må bidra med midler. De skrøt begge av at kommunene allerede har stått på for å innfri normene og at stadig flere barnehager nå innfrir Stortingets krav til både barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagen. 

Av de 262 millionene som er bevilget i budsjettet for 2019, skal 217 millioner fordeles til private barnehager. De resterende 41 millionene fordeles til kommunale barnehager som øremerkede tilskudd til kommuner med mer enn seks barn per voksen i ordinære kommunale barnehager.

 

 

– Regjeringen underfinansierer normene 

Om bemanningsnormen sier Mona Fagerås fra SV: 

– For å kunne fullfinansiere bemanningsnormen, har vi lagt inn 436 millioner kroner i vårt alternative budsjett. Det er i tråd med KS sine kostnadsberegninger for 2019. 

– I vårt alternative budsjett for 2019 har vi dessuten lagt inn 192 millioner kroner i forbindelse med kravet til minst 50 prosent barnehagelærere, samt innføringen av en nasjonal norm som sier at minst 25 prosent av de ansatte skal være fagarbeidere fra og med 1. august i 2019. 

– Vil SV i tillegg bevilge penger i forslaget til revidert budsjett? 

– Vårt reviderte budsjett er ikke klart ennå, men vi kommer til å vise til hva vi allerede har foreslått å bevilge i budsjettet for 2019. 

Fagerås sier SV prioriterer de store pengene til de små barna. På barnehageområdet foreslår SV også 130 millioner til redusert foreldrebetaling, samt 350 millioner til flere barnehageplasser. SV vil også styrke barnehagelærerutdanningen ved å flytte den opp en finansieringskategori.

 

 

– Regjeringen kan ikke skylde på kommunene 

Heller ikke Martin Henriksen er fornøyd med regjeringens finansieringsplan. 

– Regjeringen velger å underfinansiere pedagognormen og bemanningsnormen i barnehagene og legger nå i stedet skylden på kommunene dersom normene ikke innfris. Regjeringspartiene ber nå kommunene om hjelp, samtidig som vi alle vet at kommuneøkonomien er alt for stram allerede og at de har en rekke andre økonomiske krav på seg som også må innfris, sier han. 

– Hva foreslår Ap? 

– I tillegg til de 100 millionene som allerede lå inne i det reviderte budsjettet for 2019, foreslår Arbeiderpartiet 300 millioner kroner ekstra til bemanningsnormen i 2019. Og for at det skal bli mulig å øke pedagognormen til 50 prosent i tillegg, har vi foreslått 125 millioner kroner på 2019-budsjettet, samt nesten det samme beløpet neste år for å innfase kravet til minst 50 prosent pedagoger over to år. 

Ap vil i tillegg gi 175 millioner til flere barnehageplasser, samt bevilge 65 millioner for å slippe en økning i barnehageprisene. For å finansiere barnehagetiltakene, foreslår Ap et kutt i tilskuddet til private barnehager med 85 millioner kroner. Da blir total satsing på barnehagetiltak på 580 millioner. 

– Hva med revidert budsjett, vil Ap foreslå ytterligere påplussinger? 

– Vi er ikke ferdige med vårt forslag til revidert budsjett for 2019 ennå, men pengene til bemanningsnorm har vi allerede bevilget i vårt alternative budsjett. Så mest sannsynlig kommer vi til å vise til det vi allerede har foreslått å bevilge, sier Henriksen. 

– Regjeringen mener det ikke er mulig å skaffe statlig inndekning for mer. Hva tenker du om det?’ 

– Regjeringen har jo lagt inn sju milliarder ekstra i statsbudsjettet. Likevel gir de bare smuler til barnehagene, sier Henriksen.

  

Vil utsette normen 

Stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet sa på PBLs landsmøte i går at Senterpartiet er helt enige i at regjeringen ikke har bevilget nok penger til å innfri pedagog- og bemanningsnormen i barnehagene. Hun mener regjeringen heller ikke har god nok oversikt over kostnadene. 

Derfor har Sp foreslått å utsette innføringen av pedagog- og bemanningsnormen til man har bedre oversikt. Men her får Arnstad verken med seg regjeringspartiene eller de andre opposisjonspartiene.

– En utsettelse er et dårlig forslag. Det er jo finansieringen som er problemet. Og nå jobber hele barnehagesektoren med å innfri pedagog- og bemanningsnormen, sier Henriksen.

Det samme mener SVs Mona Fagerås. 

Heller ikke Høyre ønsker en utsettelse slik Senterpartiet foreslår:

– Å utsette innføringen av pedagognormen og bemanningsnormen er en dårlig idé. Normene er jo vedtatt fordi vi ønsker en kvalitetsheving av barnehagepersonalet til det beste for barna i barnehagene, sier Mathilde Tybring-Gjedde til Utdanning.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS