Rapport: Bergens største barnehage ivaretar ikke sitt omsorgsansvar

I en foreløpig tilsynsrapport fra Bergen kommune er det registrert flere avvik i Espira Ulsetskogen barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Espira Ulsetskogen er den største barnehagen i Bergen med 299 barn fordelt på 15 avdelinger.

I november 2019 observerte tilsynsførere fra Bergen kommune praksis ved to avdelinger i Espira Ulsetskogen barnehage i Åsane, skriver Bergens Tidende.

«Alvorlighetsgraden og omfanget i klagene ledet til beslutningen om å gjennomføre et uanmeldt tilsyn», står det i rapporten Bergens Tidende har fått innsyn i.

Ille for barna

Utdanningsforbundet Bergen har klaget på grunnbemanning i den aktuelle barnehagen.

– Vi fikk en henvendelse fra de ansatte om at kokkene ble regnet inn i bemanningen. Det er i strid med bemanningsnormen som sier at det skal være personale i direkte arbeid med barn. Dette skal ha blitt rettet i opp i. Men vi har grunn til å tro at de driver samme praksis ved andre Espirabarnehager, sier Odd Arild Viste i Utdanningsforbundet Bergen.

Odd Arild Viste er førskolelærer og sitter i bystyret i Bergen for Rødt.

– Hva tenker du som politiker om det som fremkommer i rapporten?

– Det er ille at barna ikke blir ivaretatt som de skal, det kommer nok av lav bemanning. Som politiker blir jeg provosert over at de prøver å omgå bemanningsnormen. Dette gjelder spesielt kommersielle aktører. I tillegg til å regne med personell som ikke jobber med barna, kutter de ned på vikarbruken og på ledelsesressurser. Vi vet også at de ikke vil ansett folk med lang utdannelse eller lang ansiennitet fordi dette koster med. Jeg håper kommunen gjennomføre flere uanmeldt tilsyn. Vi er glad i tilsyn, sier Viste.

Rettet opp

Kommunikasjonssjef i Espira-kjeden er Jens Schei Hansen.

– Regner dere med kokkene i grunnbemanningen i alle deres barnehager?

– Nei det gjør vi ikke. I Ulsetskogen var det to kokker som var innrapportert feil, det rettet vi opp i da vi ble klar over dette. Vi har mange barnehager og noen steder jobber kokkene med og sammen med barna og da kan de regnes inn i grunnbemanningen. Mens vi andre steder har kokker som ikke jobber med barna og da regnes ikke de inn, sier Hansen.

– Har du noen kommentarer til de andre punktene i rapporten?

– Nei, ikke nå. Dette er en foreløpig tilsynsrapport. Espira kommenterer ikke innhold i avvik før de har gitt sitt tilsvar og den endelige tilsynsrapporten foreligger, men at de tar innholdet i den foreløpige rapporten alvorlig. Etter den 3. februar kan jeg uttale med, sier Jens Schei Hansen.

Noen av avvikene er:

  • Personalet i Espira Ulset­skogen barnehage ivaretar ikke sitt omsorgsansvar for barna i barnehagen.
  • Barn med særskilte behov får ikke tilstrekkelig støtte i samspill med andre.
  • Personalet ivaretar ikke sin forpliktelse til å gi alle barn meningsfylte opplevelser.
  • Legger ikke til rette for at barna involveres i samspill og i samtaler.
  • Styrer har ikke i tilstrekkelig grad sikret at personalet følger vedtatte regler og rutiner.
  • Barnehagen innfrir ikke kravet til grunnbemanning på tilsynstidspunktet.

Espira-kjeden har tidligere innført ansettelsesstopp for fagarbeidere og pedagoger med høy ansiennitet.

Bekymringsmeldinger

Ifølge et brev til foreldrene fra vikarierende barnehagestyrer, kom tilsynet etter bekymringsmeldinger fra tre foreldrepar, PPT og Utdanningsforbundet. I hovedtrekk gikk bekymringene ut på for lav bemanning, høyt sykefravær og dårlig organisering ved enkelte avdelinger.

Kommunikasjonssjef i Espira-kjeden, Jens Schei Hansen sier til Bergens Tidende at det er en foreløpig tilsynsrapport.

Han understreker at Espira ikke kommenterer innhold i avvik før de har gitt sitt tilsvar og den endelige tilsynsrapporten foreligger, men at de tar innholdet i den foreløpige rapporten alvorlig.

I rapporten står det blant annet:

«Overgangssituasjonene på avdelingen var preget av gråt og «knuffing» mellom barna. Tilsynsførerne registrerte et mønster hos personalet der de i svært liten grad henvendte seg til barna. (...) Det kunne se ut som at personalet «var på vei til neste gjøremål», og ikke til stede i situasjonen.»