PBLs lokaler i Bodø.
PBLs lokaler i Bodø.

PBL-styreleder har brutt barnehageloven ifølge tilsyn
Private barnehagers landsforbund ber om avklaring fra departementet

Private barnehagers landsforbund krever en avklaring fra toppen på det de mener er prinsipielt viktige spørsmål. Nestlederen i PBL-styret sier det kompliserer saken at styrelederen selv er sentral i striden.

Publisert Sist oppdatert

Eirik Husby er styreleder i arbeidsgiverforeningen for private barnehager, Private barnehagers landsforbund (PBL). Nå har Utdanningsdirektoratet konkludert med at han som eier har brutt barnehageloven i én av sine barnehager.

Saken om Økernly barnehage har gått hele veien gjennom klagesystemet og fikk sin endelige avgjørelse i august. Ifølge direktoratet brukte eierne tre millioner kroner mindre på bemanning enn snittet i de kommunale barnehagene.

Nå må de betale tilbake 800 000 kroner til kommunen.

– På bakgrunn av informasjonen i saken og diskusjonene i styret, er det besluttet at PBL skal ta saken videre til Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for det aktuelle regelverket og som vi mener må ta stilling til de prinsipielle sidene ved saken, sier nestleder i PBL-styret, Ragnhild Finden i en pressemelding fra arbeidsgiverorganisasjonen.

Les også: Barnehagen til styrelederen var blant Norges mest lønnsomme - sparte millioner på bemanning.

Sterkt uenige

Hun sier et enstemmig styre står bak beslutningen om å forfølge saken videre.

– Styret er veldig klar på at vi som organisasjon ikke kan la være å ta vedtaket fra Utdanningsdirektoratet videre. Dette er en viktig og prinsipiell sak som urettmessig kan få store og negative konsekvenser for veldig mange private barnehager. PBL er sterkt uenig i regelverkforståelsen som direktoratet legger til grunn. Da har PBL et ansvar for å følge saken videre, uavhengig av om saken gjelder en medlemsbarnehage der styrelederen er medeier eller ikke, sier Finden.

Hun sier de helst skulle vært saken foruten.

– Selvsagt kompliserer det saken for PBLs del at styrelederen er medeier i barnehagen, det legger jeg ikke skjul på. Men det ville vært galt om PBL lot være å utfordre myndighetene på forståelsen av et viktig regelverk med begrunnelse i at styrelederen er medeier og det forståelig nok skaper noe ekstra støy for PBL. Tolkningen av dette regelverket er viktig for mange av våre medlemmer, og da er det også en viktig og riktig sak for PBL å ta videre, sier Finden.

Dette strides de om

Striden mellom PBL og tilsynsmyndighetene har stått om hvordan personalkostnadene beregnes. Økernly barnehage er en del av et konsern. PBL mener at noen av oppgavene som faktureres barnehagen for tjenester fra konsernet, må regnes som en del av personalkostnadene, som lederopplæring, driftsstøtte og en rekke andre ting.

Utdanningsdirektoratet har konkludert med at det mest av disse kostnadene er å regne som administrasjonskostnader, noe de private barnehagene får et eget tilskudd for å dekke.

PBL har også pekt på at Økernly barnehage har hatt unge ansatte med lav ansiennitet, noe som gir lavere lønns- og pensjonskostnader og dermed lavere personalkostnader. Utdanningsdirektoratet konkluderer med at det ikke er grunnlag i lovverket for å skulle ta hensyn til lønnsutvikling og ansiennitet i slike saker.

– Viktige prinsipielle spørsmål

PBL har også trukket fram at 20 kommunale barnehager i Oslo har hatt lavere personalkostnader per heltidsplass enn Økernly barnehage i samme periode som tilsynet. Oslo kommune har da pekt på at disse barnehagene får dekket faktiske kostnader, mens private barnehager får penger til bemanning ut fra snittet i de kommunale barnehagene. Ifølge Utdanningsdirektoratet brukte allikevel Økernly-eierne tre millioner kroner mindre på bemanning enn snittet i de kommunale barnehagene.

– Dette er viktige prinsipielle spørsmål som vi mener det er viktig å få avklaringer på fra departementet. Vi kan ikke ha et system hvor private barnehager risikerer å få krav om tilbakebetaling av tilskudd i perioder med lavere personalkostnader per heltidsplass enn kommunen, mens det i systemet ikke er noen mekanismer for å kompensere private barnehager som i perioder har høyere personalkostnader enn det kommunale gjennomsnittet, sier Finden.

Saken ble oppdatert 25.08.20 klokken 19:10 fordi en setning om at barnehagen fikk tilskudd på tre millioner kroner til bemanning som ikke er brukt på bemanning var upresis. Denne setningen er nå endret til "Ifølge Utdanningsdirektoratet brukte allikevel Økernly-eierne tre millioner kroner mindre på bemanning enn snittet i de kommunale barnehagene. ".

Powered by Labrador CMS