Karmøy kommune trekker ikke streikebarnehagene for lønnsutgifter under streiken

Formannskapet i Karmøy fikk ikke flertall i kommunestyret for forslaget kommunestyret for å å trekke i tilskuddet til de private barnehagene for den tida de var i streik.

Publisert


Totalt var 240 ansatte fra 16 barnehager i streik på Karmøy. I sakspapira konkluderer kommunedirektøren med at kommunen ble ramma hardt av streiken. De private barnehagene sparte om lag 10 millioner i lønnsutgifter under streiken, anslår kommunedirektøren.

Formannskapet stemte 5.desember over forslaget om å trekke disse pengene fra tilskuddet til strreikebarnehagene. Forslaget fikk fem stemmer mot og fem stemmer for. Dermed ble vedtaket vedtatt med ordførerens dobbeltstemme. Det viser referatet fra møtet i kommunens arkiv.

Som argument for å tilrå kutt bruker kommunedirektøren at barnehageloven krever likhet mellom kommunale og private barnehager. Ved streik i kommunale barnehager blir ikke det barnehagene sparer i personalkostnader værende i barnehagen. De går tilbake til kommunefelleskapet. Da bør det være slik også ved streik i private barnehager. Dette er det samme argument som ble brukt da Kristiansand vedtok å trekke kommunene for det de sparte i lønnskostnader under streiken.

PBLs lokallag

Men i kommunestyret ble vedtaket stemt ned. Ifølge barnehage.no hadde leder for PBLs lokallag på Karmøy, Ann-Iren Ystanes , jobba iherdig i dagene mellom formannskapsmøtet og kommunestyremøtet. Målet var å overbevise lokalpolitikerne om at å kutte tilskudd «ikke er noen god ide.»

Ifølge barnehage.no hadde PBL sendt brev til flere av kommunestyrerepresentantene. Ystanes kontakta de fleste parti.

Til barnehage.no sier Ann-Iren Ystanes at de særlig hadde trukket fram at kommune hadde signalisert at «de var usikre på lovverket, og det har vi snakket med flere om, at en kan ikke være folkevalgt og beslutte å gå inn for forslag som man ikke er sikre på er lovlig.»

Ifølge KS har kommunene rett til dette.

Ved avstemimng fikk forslaget fra formannskapet 13 stemmer. De kom fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, MDF, SV og Venstre, viser referatet. 31 stemte mot. Dermed falt forslaget.

Powered by Labrador CMS