Kristiansand-barnehager som var i streik, risikerer trekk i tilskuddet.

Streike-barnehagene i Kristiansand vil få trekk i offentlige tilskudd

Kristiansand kommune argumenterer med likeverdig behandling av kommunale og private barnehager når de trekker i offentlige tilskudd til de private barnehagene som var i streik i høst.

Publisert

Kunnskapsdepartementet har sagt at Barnehageloven er uklar på punktet om offentlig tilskudd til private barnehager i streik.

Samtidig har departementet sagt at det finnes rom. De har bare ikke pekt på hvor. Nå meiner Kristiansand kommune at de har funnet rommet i prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

– Loven sier at private og kommunale barnehager skal likebehandles. Kommunale barnehager får ikke beholde det de sparer i lønnskostnader under en streik. De pengene går tilbake til kommunekassa, og brukes til ulike samfunnsforhold, sier stabsleder for oppvekst i Kristiansand kommune, Svein Tore Kvernes.

Ut fra prinsippet om likebehandling er det da naturlig at det samme skjer med de pengene private barnehager får i tilskudd til lønn under streik i private barnehager, ifølge kommunens vurderinger.

– De private barnehagene får dessuten påplussa besparelsen de som kommunale barnehager har hatt under streik i tilskuddsberegningen. Da er det naturlig at det er slik for de private også, legger Kvernes til.

Verken tape eller tjene

Utgangspunktet for arbeidet med å beregne trekk er at de private barnehagene verken skal tjene eller tape på streiken, slik at de behandles likeverdig med kommunale barnehager, ifølge Kvernstad.

Han understreker at å regne ut trekket for hver enkelt barnehage er et mer omfattende arbeid enn å bare se på hva barnehagene har spart i personalkostnader.

– Barnehagene har hatt utgifter under streiken, de har hatt utgifter på grunn av streiken og de har tapt foreldrebetaling, sier han.

Barnehagene hadde åpent og ga et tilbud for barn med spesielle behov stort sett hver dag under streiken. Andre barn fikk et tilbud mellom en og to ganger i uka.

Derfor ønsker kommunen å samarbeide med de 18 private barnehagene i byen som var i streik, for å finne riktig trekk i kommunalt tilskudd for den enkelte barnehage.

Positiv velvilje

I kommunestyremøtet 23. november sa ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), at private barnehageeiere hadde vist «positiv velvilje» til trekk i tilskudd.

Ett uttrykk for da styreleder i Eplehagen barnehage, Christer Lundberg, ba kommunen trekke tilskuddet i et innlegg i Fædrelandsvennen under streiken.

Eplehagen var en av to frittstående private barnehager i Kristiansand som var tatt ut i streik. De andre var knytta til store kjeder. Én eid av Espira, 15 eid av Læringsverkstedet.

– Har dere fått «positiv velvilje» også fra kjedeeierne?

– Representanter for alle barnehagene møtte på det første møtet vi kalte inn til, og vi har hatt grei dialog hittil. Så har vi registrert PBLs tydelige protest mot at streik skal føre til kutt i offentlige tilskudd, sier Kvernes, og fortsetter:

– Barnehagene har uansett klagerett på det vedtaket om trekk som hver enkelt barnehage vil få. Eventuelle diskusjoner om dette vil det være rom for i slike klager, sier han.

Har kommunen såpass innsikt i økonomien i hver og en barnehage til at dere kan gjøre slike utregninger uten at barnehageeier samarbeider?

– Vi har ikke en fullstendig oversikt, sier Svein Tore Kvernes.

Streikerett

Ordfører Jan Oddvar Skisland leder også Storbynettverket i KS, et nettverk for ordførerne i de ti største byene i landet. Han sier spørsmålet om trekk i tilskudd ikke har vært tema i det nettverket.

– Mitt inntrykk er likevel at det er enighet om at det skal gjøres, sier Skisland.

I Stavanger har også formannskapet bestemt at de vil kutte i tilskuddet til de private barnehagene som var i streik. Vedtaket er begrunnet med at barnehagene får tilskudd for å drive barnehager og at det faller bort når de ikke gjør det. Kristiansand viser man derimot til likebehandlingsprinsippet.

– Er det en svekkelse av streikeretten når Kristiansand kommune legger til grunn at de private barnehagene, rett om ikke skal tjene på streik, men heller ikke skal tape?

– Vi har ikke vurdert det slik, og meiner det er på denne måten dette må gjøres. Men jeg forstår at spørsmålet blir stilt, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Vil ha Brenna på banen

Byråd for oppvekst og utdanning i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har på sin side etterlyst en uttalelse fra Kunnskapsdepartementet for hvordan tilskuddstrekket skal gjøres.

– Vi vurderer at det er usikkert om det er rettslig grunnlag for å trekke tilbake de tilskudda som er gitt i Oslo, blant anna fordi det er uklart hva som kan defineres som barnehagedrift under streik, skriver byråden i en epost til Utdanningsnytt.

I Oslo var nesten 60 barnehager preget av streiken.

– Vi ønsker heller ikke å risikere lange rettsprosesser, med de kostnadene som det kan påføre kommunen. Vi har vurdert saka ut fra situasjonen i Oslo og kjenner ikke detaljene eller bakgrunnen for de vurderingene som er gjort i andre kommuner, skriver Sunniva Holmås Eidsvoll.

Ingen lovhjemmel

Hos PBL peker de også på manglende hjemmel for å kutte i tilskuddet.

– Det er veldig spesielt at Kristiansand kommune vil trekke tilbake offentlige tilskudd når det ikke finnes hjemmel for å gjøre noe sånt, skriver Marius Iversen, direktør kommunikasjon i PBL i en e-post til Utdanningsnytt.

– Kunnskapsdepartementet innrømmer at denne problemstillingen ikke er direkte regulert i lovverket. Og i kommuner som Oslo og Ullensaker har man konkludert med at de ikke har anledning til å gjøre noe sånt. Vår vurdering støttes også av den eneste relevante saken som finnes om barnehagetilskudd fra rettspraksis. Dermed ser dette mest ut som en politisk styrt prosess rettet mot å ramme private barnehager, skriver han.

Iversen skriver videre at mange barnehager vil bruke pengene de sparte under streiken på tiltak for de barna som mista deler av barnehageoppholdet på grunn av streiken. Også kommunene gjorde det etter skolestreiken, poengterer han.

– Hvis kommunen får disse pengene, risikerer vi at de ikke går til barnehagetilbud, men til helt andre formål, for eksempel asfaltering av veier, avslutter Marius Iversen.

Powered by Labrador CMS