Om lag 2.400 barnehageansatte er nå i streik.

Uklart om streikeramma barnehager har rett på offentlig tilskudd

Regelverket sier ikke tydelig om kommuner har eller ikke har plikt til å betale ordinært tilskudd til private barnehager i streik. KS ber om en klargjøring.

Publisert

– Vi meiner at nasjonale myndigheter må klargjøre regelverket på dette området, slik at håndteringa av tilskudd blir avklart både for kommuner og private barnehager, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS til Utdanningsnytt.

«Det er ikke tydelig avklart i regelverket hvorvidt kommunen er forpliktet til å utbetale fullt ordinært tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er finansiert for å gi til barn og familier.» skriver KS på sine hjemmesider under overskrifta «Kommunens rolle ved streik i private barnehager».

«Vi anbefaler foreløpig kommunene å opprettholde ordinært tilskudd inntil videre og avvente eventuelle avklaringer av regelverksforståelsen, også basert på streikens varighet og omfang.» heter det videre.

Les også: De private barnehagene tjener penger på streiken

Barnehageloven

Det er Barnehagelovens paragraf 19 og 11 som er uklare, får Utdanningsnytt.no opplyst fra KS. Disse paragrafene handler om hvilket tilbud private barnehager plikter å gi for tilskudda kommunene gir. Dette var også tema i Storberget-utvalgets rapport fra 2021. Den gikk gjennom finansiering av private barnehager.

Kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund, Marius Iversen, skriver i en epost til Utdanningsnytt.no at PBL meiner kommunene per i dag ikke kan kutte tilskuddet til barnehager som er i streik.

Kjersti Oppen, direktør for kommunikasjon i barnehagekjeden Espira, skriver i en epost til Utdanningsnytt.no at Espira deler PBLs oppfatning.

Foreldrebetaling

Når barnehagehagetilbudet ikke er tilgjengelig for barna, kan det heller ikke kreves inn foreldrebetaling for denne perioden, slår KS fast. Men hvis tilbudet bare blir redusert, ikke stengt, er det vanskeligere å finne et klart svar på hvordan foreldrebetalinga skal være.

PBL anbefaler at barnehagene ikke krever foreldrebetaling for perioden hvor barnehagen er stengt på grunn av streik. Det samme gjelder dersom tilbudet under streik er redusert i så stor grad at det heller er barnepass enn barnehage, ifølge kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.

Kjersti Oppen i Espira sier de følger PBL på dette området. Flere av Espiras barnehager er tatt ut i streik.

Utdanningsnytt har ennå ikke fått svar fra Kunnskapsdepartementet på spørsmålet om utbetaling av kommunale barnehagetilskudd til barnehager som er i streik.

Powered by Labrador CMS