Royne K. Berget er daglig leder i Smedshusåsen barnehage. Arkivfoto
Royne K. Berget er daglig leder i Smedshusåsen barnehage. Arkivfoto

– Alt er rigget for at de store barnehage-aktørene skal styre sektoren i den retningen lommeboka styrer

Flere barnehageeiere mener de små aktørene ble overkjørt av de store konsernene på landsmøtet til Private Barnehagers Landsforbund.

Publisert

– Alt er rigget for at de store aktørene skal styre sektoren i den retningen lommeboka styrer, sier daglig leder Royne K. Berget i Smedhusåsen barnehage. 

29. og 30 mai var det landsmøte i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Interesseorganisasjonen har 1950 medlemmer, og om lag 64 prosent av disse er enkeltstående barnehager. Men i etterkant av landsmøtet er det flere av de små eierne som murrer over at de store konsernene hadde altfor mye makt under stemmegivingen på landsmøtet.

Bente Seierstad er daglig leder i Trollsteinen barnehage SA i Larvik.

– På landsmøtet til PBL var det 10 større virksomheter og konsern som alene representerte over 50% av stemmene. Dette er en demokratisk utfordring. Landsmøtet blir dermed ikke representativt med tanke på den mangfoldige medlemsmassen som PBL består av, sier Seierstad. 

Royne K. Berget, daglig leder i Smedåshusen barnehage SA i Rygge kommune i Østfold, kommer med hardere skyts.

– Alt er rigget for at de store aktørene skal styre sektoren i den retningen lommeboka styrer, sier Berget.

 

Gikk imot forslag om lov om bemanningsnorm

Bjarte Nord, styreleder i Pioner barnehager, sier inntrykket etter landsmøtet er en følelse av at PBL er styrt av noen få.

– Jeg tenker at PBL har en utfordring for å sørge for at de mindre, enkeltstående barnehagene blir hørt, sier Nord, som er styreleder for tre barnehager i Oslo, Os og Askøy kommune.

Nord fremmet et forslag på landsmøtet om at PBL skal vedta å jobbe i strategiplanen for en bemanningsnorm på seks barn per ansatt.

– Det er forutsatt at finansieringen er på plass, med øremerkede tilskudd og nasjonale satser. Du kan ikke ha en slik bemanningsnorm med dagens finansieringsmodell, hvor det er så ulike tilskudd fra kommune til kommune, sier Nord, som sier at voksentetthet er sentralt for god kvalitet i barnehagene.

 

Forslaget ble nedstemt på landsmøtet.

Royne K. Berget mener det er mye som tyder på at flere private aktører ikke vil ha en lov om antall barn per ansatt.

– Da minsker handlingsrommet til å tjene penger på driften, sier Berget.

Han mener en ny finansieringsmodell, kombinert med en lov om maks antall barn per ansatt, ville løst mange utfordringer i barnehagesektoren.

 

Læringsverkstedet kraftig overrepresentert

Én av de store konsernene på PBL–landsmøtet var Læringsverkstedet AS.

– En kjapp Excel–utregning viser at Læringsverkstedet hadde om lag 18 prosent av stemmene på landsmøtet, men har bare 9 prosent av medlemsmassen i PBL generelt. Hva tenker du om det, daglig leder i Læringsverkstedet, Hans Jacob Sundby?

– Prinsipielt er jeg en klar tilhenger av en demokratisk prosess. Jeg har alltid vært en talsperson for at alle de private barnehagene skal stå sammen og jobbe for den gode barnehagen. Samtidig er det også opp til de enkeltstående barnehagene å stille opp på landsmøtet, sier Sundby.

Han tror ikke det er motstridende interesser mellom de store barnehagekjedene og de enkeltstående barnehagene.

– Jeg var nettopp i et møte med en person fra et enkeltstående selskap, og min erfaring generelt er at når vi får satt oss ned og blitt kjent med hverandre, ser vi at både de store og små aktørene ønsker å jobbe for gode barnehager, sier Sundby.

 

Ikke kjent med motstand mot bemanningsnorm

Sundby er heller ikke kjent med at de store aktørene har en dialog om å være imot en lov om bemanning.

– Slike samtaler eller slikt samarbeid forekommer ikke etter det jeg er kjent med. Det vi ønsker er en finansieringsordning med øremerkede midler. Vi driver i 80 kommuner, og vi ser at det er opp mot 40 prosent forskjell mellom de høyeste og laveste tilskuddene fra kommune til kommune, sier Sundby.

 

 

PBL-styrelederen tror medlemmene har tillit til landsmøtet

Eirik Husby er styreleder i PBL, og er også daglig leder i kjeden Borg barnehager. Han mener demokratiet i enhver organisasjon er prisgitt de som stiller opp på landsmøtet.  Han sier det er viktig for styret å legge til rette for at flest mulig har mulighet til å delta på landsmøtet, og at de derfor blant annet hadde redusert prisen for delegatene på landsmøtet kraftig.

– Samtidig er det opp til hver enkelt om de møter opp og deltar i demokratiet på landsmøtet. Jeg kjenner sektoren godt, og opplever at mange av de medlemmene som ikke deltar har tillit til at de som møter på landsmøtet også ivaretar deres interesser, sier Husby.

Han sier at det heller ikke er slik at uenigheten i saker alltid går mellom kjeder og enkeltstående barnehager, eller mellom stiftelser, foreninger og selskaper.

– Også store og små eiere eller barnehager med ulike eierformer finner sammen i mange saker. Slik vil det være i en så stor organisasjon med så mange ulike barnehageeiere som medlemmer. Jeg synes det er noe av det som er bra med PBL og private barnehager.

 

Husby om bemanningsnorm

– Bjarte Nord fra Pioner barnehager gikk på talerstolen og foreslo et vedtak om å jobbe for en bemanningsnorm i strategiplanen på seks barn per ansatt, gitt at finansieringen er i orden. Forslaget ble nedstemt. Hvorfor tenker du det ble nedstemt, og hva er ditt syn på å ha det forslaget i strategiplanen?

– Jeg antar at forslaget ble nedstemt fordi landsmøtet synes at spørsmålet om bemanningsnorm var godt ivaretatt i forslaget til strategiplan som lå på bordet. Her sier vi blant annet at PBL vil få på plass et finansieringssystem som dekker kostnadene til nasjonal pedagog– og bemanningstetthet, sier han.

Han sier også at PBL skal jobbe for et regelverk om pedagog– og bemanningsnorm som gir barnehagene rom for god organisering til barns beste, der de blant annet peker på at bemanningen bør beregnes på barnehagenivå.

– Det må komme på plass en ensartet metode for beregning av totalbemanningen, og skillet mellom ordinær drift og spesiell tilrettelegging må avklares, sier Husby, og legger til:

– Dagens finansieringssystem er ikke til å leve med over tid, fordi det ikke stimulerer til kvalitet og utvikling, og slik sett rammer barn i både private og kommunale barnehager.

Husby mener det er politikerne som må ta ansvar for problemene med dagens finansieringssystem.

 

Powered by Labrador CMS