Kunnskapsdepartementet har sendt brev til en rekke fylkesmenn og bedt dem om å se nærmere på økonomien i flere barnehageselskap. Illustrasjonsfoto: Paal Svendsen.
Kunnskapsdepartementet har sendt brev til en rekke fylkesmenn og bedt dem om å se nærmere på økonomien i flere barnehageselskap. Illustrasjonsfoto: Paal Svendsen.

Departementet ønsker undersøkelse av overføringer på 45 millioner kroner fra Norlandias barnehager

Kunnskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å undersøke pengeoverføringer på 45,8 millioner innad i Norlandia-gruppa.

Publisert

Norlandia Barnehagene AS driver 59 barnehager i Norge. De kaller seg barnehagedivisjonen til Norlandia Care Group, som gir private tjenester innafor flere omsorgsområder.

Departementet ber fylkesmannen vurdere å granske overføringer mellom selskapa Norlandia Barnehagene AS og Norlandia Preschool. Norlandia Preschool omfatter alle Norlandias barnehager i Norge, Sverige og Finland.

 

Burde vært høyere sum

Transaksjonene som departementet vil ha ettergått gjelder kurs, lederutvikling, HMS og ledelse. Norlandia barnehagene betalte Norlandia Preschool 45,8 millioner for dette over fire år.

Ifølge direktør Kristin Voldsnes i Norlandia Barnehagene burde summen vært høyere.

Ifølge departementet har vi brukt 3 millioner på dette i 2016. Men det tallet må være altfor lavt, sier hun til Utdanningsnytt.

De tre millionene skal være på vegne av 15 barnehager. I 2015 kjøpte Norlandia Barnehager slike tjenester av Norlandia Preschool for 14,3 millioner på vegne av 46 barnehager. I 2014 var talla 13,8 millioner på egne av 38 barnehager, og i 2013 14,7 millioner på vegne av 47 barnehager.

Talla fra de tre siste åra virker riktigere. Hvis det er noe som er rart her, så er det det lave tallet for 2016, sier Voldsnes.

Hvorfor kjøper Norlandia tjenester av seg sjøl?

– Det er samme som kommuner gjør. Da jeg leda barnehagene i en bydel i Oslo var min lønn under administrasjonen. Den tok ikke av barnehagebudsjettet. Tjenester som lederutvikling og HRS skal heller ikke belastes barnehagene, sier Kristin Voldsnes.

 

Spørsmål etter barnehagerapport

Norlandia har barnehager flere steder i Norge. Men i brevet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver kunnskapsdepartementet at siden de fleste barnehagene ligger i nettopp Oslo og Akershus går oppdraget dit.

Bakgrunnen for brevet er rapporten revisjonsfirmaet BDO har gjort for Kunnskapsdepartementet. Den ble offentliggjort 7. mai og handlet om økonomien i det private barnehagemarkedet. BDO gjorde flere funn i regnskapene de gikk inn som Kunnskapsdepartementet nå mener bør undersøkes nærmere av fylkesmennene.

Her finner du mer om BDO-rapporten som viste at de store barnehageselskapene har hatt høyere avkastning enn Oslo Børs.

Powered by Labrador CMS