Oslo kommune skjerper norskkravene for assistenter i barnehager og skole

Oslo kommune skjerper kravet til norskkunnskaper for assistenter i barnehager og skoler.

Frem til nå har det vært strengere krav for taxisjåfører enn for barnehage- og skoleassistenter.

I saken som ble vedtatt i bystyret før jul heter det blant annet at «det er en utfordring i Oslo at i en del av barnehagene og skolene med mange barn med svake norskferdigheter, er det også medarbeidere med svake norskferdigheter».

– Mange barn som går i barnehage lærer seg ikke godt nok norsk. Jeg har til og med hørt at noen foreldre med minoritetsbakgrunn kvier seg for å sende barna til barnehagen, fordi de mener at de ansatte ikke snakker godt nok norsk, forteller Inga Marte Thorkildsen (SV) til   Aftenposten. Hun tok over som byråd for oppvekst og kunnskap like før jul.

Fra 2012 hadde kommunen et krav om at kandidater ved nyansettelser i de kommunale barnehagene skulle beherske norsk på nivå B1. Med de nye reglene som trer i kraft i slutten av januar, må alle assistenter ha fullført videregående opplæring, og ha norskferdigheter på et nivå som ligger mellom B1 og B2.

Nivåskalaen som er utarbeidet av Europarådet inneholder seks nivåer. A er det laveste nivået, B er mellomnivået og C er flytende.

Byrådet skal bruke åtte millioner kroner på kompetansehevingstiltak i år og neste år.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS