Nord-Troms tingrett i Tromsø der en mann i januar fikk forvaringsdom for overgrep mot barnehagebarn. Dommen er nå rettskraftig. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Nord-Troms tingrett i Tromsø der en mann i januar fikk forvaringsdom for overgrep mot barnehagebarn. Dommen er nå rettskraftig. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Dom for overgrep mot barnehagebarn blir stående

Høyesterett vil ikke behandle anken fra mannen som er dømt til forvaring for overgrep mot 15 barnehagebarn i Tromsø.

Dommen fra Nord-Troms tingrett på sju og et halvt års forvaring med fem års minstetid blir dermed stående. Mannen anket dommen, men Hålogaland lagmannsrett forkastet anken i slutten av mai med den begrunnelse at innrømmelsene mannen har kommet med, ikke kan føre til større strafferabatt enn det han fikk i tingretten i januar.

Mannen anket imidlertid på ny, men heller ikke landets høyeste domstol mener det er grunnlag for å behandle saken, melder  NRK.

Etterforskningen av saken startet etter at et foreldrepar kontaktet politiet med en bekymringsmelding i mai i fjor. Etterforskningen avdekket en lang rekke overgrep, som alle hadde skjedd i tilknytning til en barnehage i Tromsø.

I tingretten sa tiltalte seg skyldig på til sammen 24 av 27 tiltalepunkter, som spente fra fysiske overgrep til fotografering i seksualiserte situasjoner. Tiltalen omfattet til sammen 17 barn i alderen fire til seks år.

De rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte med at mannen er pedofil, men at det er vanskelig å anslå hvor stor gjentakelsesfaren er. Statsadvokat Torstein Lindquister sa imidlertid i januar at politiet mener det er nærliggende fare for at han på nytt vil begå overgrep. Selv ga mannen uttrykk for at han ønsker behandling. (©NTB)

Powered by Labrador CMS