Tyske forskere: – Barn kan være like smittsomme som voksne

En tysk studie antyder at barn kan være like smittsomme som voksne. Forskerne mener derfor man bør være forsiktig med å åpne skoler og barnehager som normalt.

Publisert

Det er forskergruppen til den anerkjente tyske virusforskeren Christian Drosten ved Charité-sykehuset i Berlin som har lagt ut resultatene. Drosten er en av verdens fremste eksperter på koronavirus.

Forskerne undersøkte hvor mye virus det var i kroppen hos forskjellige aldersgrupper som var smittet med SARS-CoV-2. De fant ingen indikasjoner på at barn og unge hadde mindre virus i kroppen enn voksne.

«Barn kan være like smittsomme som voksne», avslutter forskerne i artikkelen.

Den britiske avisen The Guardian skrev om studien først. Studien er foreløpig kun lagt ut som en såkalt preprint, det vil si at den ennå ikke har vært kvalitetssikret ved at andre forskere går gjennom resultatene og kontrollerer metodene som er brukt.

Den norske regjeringen har varslet at de om få dager vil komme med mer informasjon om videre skoleåpning.

Advarer mot skole som normalt

I artikkelen skriver forskerne at enn så lenge bør smitterisikoen i barnehager og skoler vurderes med utgangspunkt i at barn er like smitteførende som voksne.

De skriver videre at det er mulig å argumentere for at barn kan spre mindre smitte fordi de ofte har lite symptomer, som for eksempel hoste som kan bidra til smittespredning.

Samtidig mener de noe som kan tale for økt smittepotensiale er at barn er i mer nærkontakt med hverandre enn voksne gjennom lek og sosial aktivitet.

De oppfordrer til mer forskning for å se om funnene deres faktisk stemmer, men de mener det er grunn til varsomhet med å starte skoler og barnehager som normalt før man vet mer.

Kritikk av studien

Det pågår diskusjoner i en rekke land om gjenåpning av skoler og barnehager, og det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvilken rolle barn og unge spiller i smittespredningen. Samtidig er mange bekymret for hvordan stengte skoler i seg selv har skadevirkninger for mange barn, særlig barna i sårbare grupper av befolkningen.

– Det er risiko for skade involvert i både fortsatt skolestengning og gjenåpning, sier professor Russell Viner, president i Royal College of Paediatrics and Child Health.

Han og en rekke andre fagfolk har kommentert den tyske studien gjennom det britiske Science Media Centre.

Noen av dem er kritiske til konklusjonene og mener studien i enkelte av analysene heller indikerer at barn faktisk har mindre virus i kroppen enn voksne. En av forskerne mener også det mangler viktig informasjon om utvalget som er testet.

– Uten å vite mer om hvem som er testet, er det ikke mulig å konkludere med noen form for sikkerhet hva disse resultatene betyr, sier forsker Alasdair Monroe som også mener noen av de statistiske analysene i studien er for dårlige.

Smittebærere uten symptomer?

Flere av forskerne understreker at studien ikke er publisert ennå i et vitenskapelig tidsskrift med den kvalitetskontrollen det innebærer, og at det betyr at man må være forsiktig med hvordan man tolker funnene.

Professor Martin Hibberd ved London School of Hygiene and Tropical Medicine mener på sin side at den tyske studien gir god støtte for forskernes konklusjoner, men at mer forskning er nødvendig.

– Denne nye forskningen samsvarer med tankegangen om at barn kan bli smittet og kanskje være like smittebærende som andre aldersgrupper, uten at de har så mange symptomer, sier Hibberd til Science Media Centre.

Bekymret for gjenåpningen

Virusforskeren Christian Drosten har blitt storkjendis i Tyskland etter koronakrisen. I et intervju med Science Magazine nå i mai ytrer han en viss bekymring for at myndighetene enkelte steder går for fort fram med gjenåpningen.

– Det er trist å se at vi her i Tyskland kan være i ferd med fullstendig å gamble bort fordelen vi har opparbeidet oss, sa Drosten da han ble spurt om hvordan han reagerer på at medieoppslag nå forteller om kjøpesentre fulle av folk.

Samtidig viser undersøkelser på Island, hvor svært mange er testet, at barn i langt mindre grad en voksne blir smittet. Det sier Kári Stefánsson, direktør i det islandske bioteknologiselskapet Decode, som har tatt mange koronatester på Island, til Aftenposten.

– Vi har ennå ikke et eneste påvist tilfelle av at et barn har smittet en voksen, sier han til avisen.