«Skattepengene skal til barna i barnehagen – ikke til eierne»

Barnehagene Utdanningsforbundet og det politiske flertallet i Trondheim ønsker å stoppe, er de kommersielle private der målet til eierne er å tjene penger på driften.

Adresseavisen spør på lederplass 28.januar hvor skillet mellom private ideelle og private kommersielle skal gå. Under Ordet fritt i Adresseavisen 10.02 har administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Arild M. Olsen, et innlegg med tittelen «Et ufint angrep på private barnehager».

Begge disse innleggene er tilsvar til bystyrevedtaket der det slås fast at det kun er kommunen og ideelle aktører som skal kunne etablere nye barnehageplasser i Trondheim.

Å avklare forskjellen på private ideelle, og private kommersielle, er essensielt i denne debatten. Private ideelle aktører er stiftelser, eller foreldredrevne barnehager, der målet er å gå i økonomisk balanse. Bildet av Midtbyen barnehage, som illustrerer innlegget til Arild M. Olsen, er en slik barnehage og ville dermed ikke blitt rammet av bystyrevedtaket dersom den hadde blitt etablert i dag.

Barnehagene Utdanningsforbundet og det politiske flertallet i Trondheim ønsker å stoppe, er de kommersielle private der målet til eierne er å tjene penger på driften. Det finnes en rekke eksempler på eiere rundt om i landet som har tjent seg rike på å etablere barnehager. Fagbladet Utdanning har i det siste avdekket flere eksempler der eierne har hentet ut store summer som skulle gått til barnehagedrift. Et eksempel er fra to barnehager i Ålesund der hver sjette krone gikk til lederlønn og utbytte.

Det ligger klare forutsetninger i Barnehageloven om hvordan midlene skal brukes for å sikre et godt pedagogisk tilbud. Vi ser dessverre mange eksempler på eiere som har en drift der intensjonene bak loven ikke blir innfridd. Så lenge Barnehageloven åpner for at eierne kan ta et «rimelig utbytte», uten at det er definert hvor stort dette kan være, vil eiere kunne ta store utbytter. I Privatskoleloven er det totalforbud mot å ta utbytte. Dette bør også gjelde Barnehageloven.

Private barnehager får statlige tilskudd ut fra samme forutsetninger som de kommunale. De blir med andre ord finansiert som om de var kommunale. Vi har gjort undersøkelser som viser at flere private kommersielle aktører har vesentlig lavere personalkostnad enn i de kommunale og private ideelle barnehagene. Barnehageloven krever at private barnehager ikke skal ha vesentlig lavere personalkostnader enn kommunale barnehager. Kommunen som tilsynsmyndighet bør ha oversikt over andel av lønnsutgifter i alle ikke-kommunale barnehager.

Barnehagelærere i kommunale og private barnehager i Trondheim har en av samfunnets viktigste oppgaver, som er å gi et trygt og godt pedagogisk tilbud til de yngste. Utdanningsforbundet Trondheim setter stor pris på bystyrevedtaket som sikrer at skattebetalernes penger ikke lenger havner på kontoen til rike eiere, men i stedet gir barna et godt kvalitativt tilbud, og de ansatte gode arbeidsforhold.

 

  • Geir Røsvoll og Gry Camilla Tingstad representerer Utdanningsforbundet Trondheim, Røsvoll som leder.
Powered by Labrador CMS