Jusprofessor mener kommuner kan avvise kommersielle barnehager

Barnehageloven gir kommunene rom for å støtte nye ideelle private barnehager og samtidig ikke støtte nye kommersielle barnehager, ifølge professor Tarjei Bekkedal.

Med dette går professoren i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo imot kommuneadvokaten i Oslo.

Det er avisa Klassekampen som melder dette.

På bakgrunn av Bekkedals uttalelser truer nå partiet Rødt med å bryte samarbeidet med Byrådet i Oslo.

«Kommunen og ideelle organisasjoner skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo» står det i samarbeidsavtalen mellom Rødt og de tre partia som sitter i Byrådet: Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne. Men i en utredning peiker kommuneadvokaten på at en slik ulik behandling kan være lovstridig. Private Barnehagers Landsforbund truer nå Oslo kommune med rettssak.

Dette er ifølge Klassekampen bakgrunnen for at det i sommer oppsto strid mellom Rødt og byrådet. Rødt vil ikke støtte et byråd som, trass avtalen, støtter kommersielle barnehager.

- Hvis vi løper fra løftene våre bare fordi noen velferdsprofitører truer med rettssak, kan vi like godt legge ned venstresida, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen, og viser samtidig til Tarjei Bekkedals utredning.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl skriver i en e-post til avisa at professor Bekkedalss utredning er sendt kommuneadvokaten, og legger til at dersom loven ikke åpner for å skille mellom ideelle og kommersielle aktører må kommunen forholde seg til det.