I 2019 ble disse lærerne valgt inn i kommune- og bystyrer. Noen fikk til og med ordførerkjedet rundt halsen. 

Fire år etter ville vi vite:
Hva er din største utdanningspolitiske seier?
Hvilken sak har du ikke fått gjennomslag for?
Går du for fire nye år?

Fire år i maktens rom

Publisert Sist oppdatert

Even Tronstad Sagbakken

Ordfører i Lindesnes kommune i Agder siden 2019

  1. Lokalt fikk vi bevilget ti millioner kroner til å kjøpe inn nye læreverk til grunnskolen. Vi har også fått vedtatt leseplan og «Temaplan mestring», som skal legge føringer for våre prioriteringer innen barnehage og skole. Her har vi også fått vedtatt at vi skal vektlegge elevers utvikling langt høyere enn et ensidig resultatfokus. Vi er ikke kommet så langt som vi ønsket, dessverre gikk mye av kapasiteten de to første årene til å drifte oppvekst, og mindre til utviklingsarbeid, grunnet pandemien. 

  2. Vi hadde håpet å være i boks med Temaplanen i 2022, slik at vi kunne brukt det siste året til å begynne arbeidet med å konkretisere våre prioriteringer. 

  3. Jeg går absolutt for fire nye år! 

Hanne Benedikte Wiig

Varaordfører i Alstadhaug kommune i Nordland siden 2019 

  1. Det har vært utrolig viktig for Rødt å bevare de skolene vi har i kommunen gjennom perioden. Sammen med Senterpartiet har vi fått det til. Det gir et signal til alle om at vi ønsker bosetting i hele kommunen vår. Jeg tror samarbeidet mellom oss og Senterpartiet har vært essensielt for å få dette til.

  2. Gratis skolemat og gratis skolefritidsordning (SFO) er ordninger jeg godt kunne ha tenkt meg å løfte mer i kommunen vår. Det er saker som er viktige for Rødt.

  3. Jeg gir meg nå. Nå overlater jeg stafettpinnen til nye folk etter 16 år i kommunestyret. Det føles veldig rett. Samtidig skal jeg fortsette å være aktivt medlem i Rødt Alstahaug og styremedlem i Rødt Nordland, så det kommer garantert til å bli mer politikk også fremover.


Monica Myrvold Berg

Ordfører i Drammen kommune i Viken siden 2019 

  1. Våre største utdannings- politiske seire må være disse tre: Vi har fått innført sosialfaglige stillinger ved alle barneskoler i Drammen, vi har startet med innføring av gratis skolemat i kommunen, og det ble vedtatt at vi skal ha tillit til pedagogenes faglige skjønn i skole og barnehage. Faglige og etiske vurderinger skal gjøres nær barna og av pedagogene selv. Vedtaket sier blant annet at barnehagelærerne skal få vurdere hva slags standardiserte verktøy barnehagene skal bruke.
   

  2. Jeg skulle ønske vi var kommet lengre med å sikre at alle elever skal møte kvalifiserte lærere, som har tid til god oppfølging og variert undervisning. Dette vil vi jobbe enda mer med de neste fire årene. 

  3. Jeg går selvsagt for fire nye år. Vi har fått til mye, men vi har enda mer vi ønsker å få på plass. 

Kari Legræid

Kommunestyrerepresentant for Senter- partiet i Eidfjord i Vestland siden 2019

  1. Min største utdannings- politiske seier må vera sumaropen barnehage. Eidfjord er ei turistbygd, og mange av innbyggjarane har sin arbeidsplass innan turistnæringa. Difor meinte eg det var viktig at barnehagen var open heile sumaren, slik at det vert enklare for småbornsforeldre å få kvardagskabalen til å gå opp. I tillegg vil det då vera enklare for desse familiane å ha felles ferie med borna sine i andre periodar i løpet av året. Dette fekk me gjennomslag for. Ei anna viktig sak er at barnehageprisen blei satt til 500 kroner under makspris før 2019. Dette er noko me har oppretthalde og noko vi vil arbeida for å halda på. Eg vil også nemne vedtaket om midlar til fysiske bøker i skulen. Den saka vart einstemmig vedtatt, noko eg er veldig glad for. Eg meiner at både borna og føresette er tente med å nytta fysiske bøker på skulen og heime. 

  2. Eg kan ikkje kome på nokre utdanningspolitiske saker vi ikkje har fått gjennomslag for. 

  3. No går eg for fire nye år og stiller som ordførarkandidat for Senterpartiet for kommande periode.

Yvonne Wold

Ordfører i Rauma kommune i Møre og Romsdal siden 2019

  1. Vi har fått vedtatt og bygd ny barnehage og skole i Måndalen og vedtatt en egen oppvekstplan. Vi har også deltatt i kulturskolens veiledningsordning. Det er stadfesta at vi kan opprettholde skolestrukturen den neste fireårsperioden. Vi har bygd laget rundt elevene med ressursteam på skolene. Det er også like før vi lanserer Romsdals- løypa, som vi vedtok i fjor. Det er identitetsskapende og trivselsfremmende læringsaktiviteter som pedagogene i Rauma-skolen har planlagt sammen med lokalt næringsliv. De viktigste utdanningspolitiske seierne i fylkespolitikken handler nok om å ha fått gjennomslag for å opprettholde linjetilbud som er viktige for rekruttering i distriktene, og sammen med samarbeidspartiene våre har vi fått på plass mer ressurser til pedagogisk-psykologisk tjeneste. 

  2. Vi gikk til valg på at lærere/trinn og skoler som ønsket det, får prøve leksefri, men det har ikke vært interesse for det. Gratis skolemat har vi ikke kunnet gjennomføre.

  3. Jeg håper å kunne fortsette. Vi har flere tiltak vi vil gjennomføre slik at det stadig blir bedre å være ansatt og elev i Raumaskolen.

Kathrine Hestø Hansen

Varaordfører i Indre Østfold i Viken siden 2019

  1. For fire år siden gikk vi i Arbeiderpartiet til valg på hele, faste stillinger og at vikarbudsjettene i større grad skal brukes til å ansette folk fast framfor midlertidig innleie. Det løftet har vi levert på. I barnehagesektoren har flere barnehager sammen laget en vikarpool med faste ansatte som jobber på tvers av barnehagene. En annen seier, som store deler av kommunestyret stiller seg bak, går på vedlikehold. I inneværende periode har vi vedtatt en skole- og barnehagebehovsplan som beskriver hvordan vi skal løfte de skolene og barnehagene som trenger det. Vi har ferdigstilt renovering av to skoler, to ligger ute på anbud, fire er klare for anbud og to er i prosjektering. 

  2. Vi har ikke fått gjennomslag for å øke grunn- bemanningen i barnehagene. 

  3. Jeg går for fire nye år og er ordførerkandidat for Indre Østfold Arbeiderparti. Vår ferske kommune er fin, men ikke ferdig. For at Indre Østfold skal være et godt sted å bo og vokse opp trenger vi gode skoler, gode barnehager, god eldreomsorg og et inkluderende lokalsamfunn.
   

Bjørn Revil

Bystyremedlem i Oslo siden 2019. Valgt inn for Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Meldte overgang til Frp i mai 2022. 

  1. Min største seier er at jeg har bidratt til å sette bekjempelse av vold og trusler i skolen på dagsorden. Endelig har også byrådet måttet ta dette problemet på alvor. Jeg var den første politikeren som fremmet sak i bystyret om økonomisk kompensasjon til den volds- utsatte læreren Clemens Saers. Dermed betydde det veldig mye for meg at det endelig ble politisk gjennomslag for å gi ham det i 2022. I tillegg er fritt skolevalg, fraværsgrense i videregående og eksamen noe vi opposisjonspolitikere har kjempet for å beholde. 

  2. Det må stilles strengere krav til orden og oppførsel i skolen. I Frps utkast til program for kommende periode står det blant annet: «Fra barnehage til videregående skole skal det være fokus på at barnet/eleven skal vise god oppførsel og lære seg til å ta ansvar.»

  3. Valgresultatet avgjør om jeg fortsetter i politikken, men akkurat nå er jeg mest innstilt på å gå tilbake til jobben som lektor ved Norges toppidrettsgymnas fra 1. august.

 

 

Powered by Labrador CMS