– Utdannelse for barnehagelærere må belønnes

Manglende lønnshopp for barnehagelærere som tar ekstra utdanning skapte debatt i Troms.

Publisert

I dag er det lite eller ingenting å hente for barnehagelærere som videreutdanner seg. I tillegg stopper lønnsstigen etter ti år.

Delegater både fra barnehage og skole diskuterte lønns- og arbeidsvilkår for alle lærere. At alle lærere skulle ha bedre lønnsforhold var det god stemning for.

Det kom flere innspill på at det burde utarbeides en strategier for lønnsforskjellene som kom til å oppstå mellom medlemmer med samme lengde på utdanningen sin.

 

Heve grunnlønn

Nyvalgt fylkesstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen fra Tromsø, som er utdannet barnehagelærer, hadde mange erfaringer å komme med.

– Det er til å få utslett av å se lønnsslippen til en nyutdannet barnehagelærer, de har mindre enn en assistent med åtte års ansiennitet. Ofte har de han eller hun skal lede, bedre lønn. Sånn kan det ikke være. Grunnlønna må opp, sa Lorentzen.

 

Masterlærerne

Den nye masterutdanningen til lærere ble berømmet av delegatene. Det ble poengtert at de som hadde en femårig masterutdanning måtte lønnes deretter.

– Det må ikke komme en egen masterlønnsstige, de skal ha lektorlønn, sa Ole Jacob S. Nilsen, som selv jobber i videregående skole.

Lærere som tar videreutdanning blir belønnet med mer lønn. Barnehagelærere som videreutdanner seg får ikke automatisk mer lønn.

– Noen får 10.000 kroner ekstra i lønn etter å ha tatt minimum 30 studiepoeng, men ikke alle. Jeg mener det er ønskelig med et kompetanselønnssystem, der økt kompetanse blir belønnet, sa Lorentzen.

Powered by Labrador CMS