Norge er det landet som bruker den høyeste andelen av brutto nasjonalproduktet på barnehage blant medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ill. foto: Lise-Marte Vikse Kallåk
Norge er det landet som bruker den høyeste andelen av brutto nasjonalproduktet på barnehage blant medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ill. foto: Lise-Marte Vikse Kallåk

Mange barn og høy voksentetthet i norske barnehager

Norge er blant de landene som har den høyeste tettheten av ansatte i barnehagene. Andelen som går i barnehage er også blant de høyeste.

– Vi ligger godt an sammenlignet med andre OECD-land. Samtidig er det viktig å satse på flere ansatte og flere pedagoger, slik som vi har gjort med skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Norge er det landet som bruker den høyeste andelen av brutto nasjonalproduktet på barnehage. Årsaken er den høye andelen barn i barnehage på heltid og den høye voksentettheten.

– Norske barnehager kombinerer omsorg, lek og læring og gjør det mulig for foreldre å kombinere arbeid og familieliv. Særlig for barn med et annet morsmål er barnehagen viktig. Lærer de godt norsk i barnehagen, vil de ha et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen, og ser vi skoleløpet under ett, gir det bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, sier Sanner.

Norge skiller seg ut ved at 92 prosent av 2-åringene går i barnehage. Bare Island har høyere dekningsgrad for 2-åringer. Gjennomsnittet i OECD er 39 prosent.

I Norge er det i snitt fem barn per ansatt og tolv barn per barnehagelærer i barnehager. Tilsvarende tall for OECD er 11 og 13. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS