Byråd i Bergen kommune, Pål Hafstad Thorsen fra Arbeiderpartiet (t.v.), har kjempet for en bemanningsnorm i barnehagene i 15 år, men mener det nå går for fort i svingene. Han støttes av Høyres ordfører i Kristiansand, Harald Furre. Foto: Jørgen Jelstad
Byråd i Bergen kommune, Pål Hafstad Thorsen fra Arbeiderpartiet (t.v.), har kjempet for en bemanningsnorm i barnehagene i 15 år, men mener det nå går for fort i svingene. Han støttes av Høyres ordfører i Kristiansand, Harald Furre. Foto: Jørgen Jelstad

Full krangel om finansiering av økt bemanning i barnehagene

Høyre-ordføreren i Kristiansand og Arbeiderparti-byråden i Bergen er enige om én ting – det er ikke penger til å innføre bemanningsnorm allerede til høsten. Regjeringen mener pengene er på plass.

Publisert

Regjeringen har allerede vedtatt en ny pedagognorm i barnehagene som trer i kraft til høsten. Det fører til at kommunene og de private barnehagene må ansette flere barnehagelærere.

Nå ønsker regjeringen å innføre en ny bemanningsnorm, også denne allerede til høsten. Den tar for seg alle de ansatte i barnehagene, ikke bare pedagogene. For kommunene og de private barnehagene betyr det et nytt krav som gjør at de må ansette flere folk i barnehagene.

Barnehageeierne må altså sørge for større voksentetthet i barnehagene. I tillegg må en større andel av de ansatte ha pedagogisk utdanning. Det koster penger. Kommunene og de private eierne roper nå varsku, fordi de mener det mangler finansiering for å få det til.

 

 

– For høyt tempo

Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, Pål Hafstad Thorsen fra Arbeiderpartiet, sier han har kjempet for å få en bemanningsnorm i 15 år. Nå er han imidlertid frustrert fordi han mener innføringen skjer for fort, og i tillegg er underfinansiert fra statens side.

– Min spådom er at hvis det innføres allerede til høsten, har vi ikke nok penger og vil ikke klare det, sier Thorsen.

Han mener det først og fremst handler om å roe ned tempoet i innføringen.

– Det må fullfinansieres, og så må vi få mer tid til å innfri, sier Thorsen.

Han får støtte fra ordføreren i Kristiansand kommune, Harald Furre fra Høyre.

– Det handler om tempoet i hvor fort det skal på plass, og så må Stortinget se på finansieringen på nytt, sier Furre.

I motsetning til Thorsen, støtter ikke Furre en bemanningsnorm, men hvis det vedtas sier han at Kristiansand kommune har lagt inn penger til det i budsjettet. Kommunen har beregnet at det for deres del er snakk om en underfinansiering på 35 millioner kroner.

– Så det medfører blant annet et kutt på rundt ti millioner kroner i skolesektoren, sier Furre.

 

Strid om regnestykke

Det er full krangel mellom barnehageeierne og staten om hvor mye det vil koste. Kommuneorganisasjonen KS snakker for de kommunale arbeidsgiverne, mens PBL er de private barnehagenes arbeidsgiverforening. Begge to mener det mangler store summer for å finansiere bemanningsnormen.

Mens departementet bruker én regnemodell for å beregne kostnaden, bruker KS en annen modell. Det gir to forskjellige svar. Regjeringen mener de har bevilget nok penger til fullt ut å finansiere kostnadene med økt bemanning, mens KS mener det mangler rundt en milliard kroner.

– Vi har en veldig forskjellig oppfatning enn regjeringen av om dette er fullfinansiert eller ikke, sa direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, på et seminar i regi av KS og PBL.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad fra Høyre, mener på sin side at regnestykket til KS ikke gir et riktig bilde.

– KS har ett regnestykke. Vi har et annet, sa Haugstad og pekte på at regjeringen de siste to årene har bevilget flere hundre millioner kroner til flere barnehagelærere. Han viste til høringssvarene, hvor nesten samtlige kommuner støttet en bemanningsnorm.

 

– Småbarnehagene rammes

Også de private barnehagene vil merke de økonomiske konsekvensene av en bemanningsnorm.

– Dagens finansieringsordning er ikke laget for raske endringer. Dette vil derfor bli et stort problem for kommunene, og et enda større problem for de private barnehagene, sa Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

Han etterlyser en grundigere utredning av hva slags konsekvenser lovendringene vil få. Han sier 134 kommuner har barnehager som ikke oppfyller den foreslåtte bemanningsnormen, mens det gjelder private barnehager i 136 kommuner.

– Vedta gjerne en bemanningsnorm, men finansieringsstrukturen må på plass først, sa Olsen.

Ifølge han vil det bli særlig vanskelig for små barnehageeiere å håndtere endringene.

– Det her kommer til å være en rasering av distriktsbarnehager vi aldri før har sett, sa Olsen.

 

– Må se på finansieringsordningen

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, mener regjeringen må lytte til protestene fra KS og PBL.

– Regjeringen må gå en runde sammen med dem for å finne ut hvordan finansieringsordningen av barnehagene står seg med innføring av to nye normer, sier Henriksen til Utdanning.

Kent Gudmundsen, utdanningspolitisk talsperson i Høyre, sier de ikke har planer om å vurdere hele finansieringsordningen for barnehagesektoren på nytt. Han påpeker at regjeringen har styrket kommuneøkonomien kraftig de siste årene.

– Kommunene har fått et betydelig handlingsrom til å følge opp dette, sier Gudmundsen.

Stortinget skal behandle det endelige lovforslaget om en bemanningsnorm i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS