– Andelen som tilsettes med dispensasjon fra kravet om barnehagelærerkompetanse har mer enn doblet seg på et år, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Tom-Egil Jensen/Utdanningsforbundet.
– Andelen som tilsettes med dispensasjon fra kravet om barnehagelærerkompetanse har mer enn doblet seg på et år, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Tom-Egil Jensen/Utdanningsforbundet.

UDF er bekymret for dobling av dispensasjoner i barnehagene

Utdanningsforbundet mener oppbemanningen i barnehagesektoren går altfor sakte.

Publisert

I dag kom ferske tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at antall ansatte i norske barnehager vokser. Årsaken er innføringen av ny bemanningsnorm og pedagognorm i 2018.

– De nye barnehagetallene som kom i dag viser på at de vedtatte normene for økt bemanning og flere barnehagelærere har hatt en viss virkning. Men det går altfor sakte, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

Hun peker også på at de fem store barnehagekjedene har vesentlig dårligere bemanning enn andre private barnehager og kommunale barnehager.

 

– Ingen grunn til dispensasjoner

Hun mener flere ting fra statistikken gir grunn til bekymring. Skjerping av pedagognormen har gitt stort behov for flere barnehagelærere, og de nye tallene viser at antall pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet har økt kraftig. 10 prosent av disse jobber nå med dispensasjon, opp fra 5 prosent i 2017.

– Andelen som tilsettes med dispensasjon fra kravet om barnehagelærerkompetanse har mer enn doblet seg på et år, sier Valås.

Kun halvparten av barnehagene oppfyller pedagognormen.

– Når vi vet at det er god tilgang på barnehagelærere, er det ingen grunn til å tilsette på dispensasjon, sier Valås.

 

– Sett en dato

Hun mener myndighetene må sørge for at den videre oppfølgingen av normene følges tettere for å se hvordan de faktisk virker inn på kvaliteten på barnas tilbud.

– Alle partiene på Stortinget er enige om at andelen barnehagelærere skal økes. Det er på høy tid at vi får en dato sånn at eierne nå skjønner at de har en jobb å gjøre. Vårt mål er at andelen barnehagelærere skal økes til minst 50 prosent, sier Valås

Hun mener myndighetene også må undersøke om det faktisk har blitt flere ansatte som er til stede i barnehagen og jobber med barna.

– Eller om dette bare er stillinger som omdefineres, og at bedringen bare er på papiret, avslutter Valås. 

 

Powered by Labrador CMS