Det er på høy tid å evaluere bemanningsnormen

Debatt: Stortingets innføring av bemanningsnorm og pedagognorm har i praksis ofte ført til at styrerne har hendene bundet.

Publisert Sist oppdatert

 I hjertet av norsk barnehagepolitikk ligger et paradoks: På den ene siden ønsker vi kvalifiserte og engasjerte barnehagelærere som kan gi barna våre en best mulig start på livet. På den andre siden står vi overfor en virkelighet hvor det er for få søkere til barnehagelærerutdanningen, et høyt sykefravær blant personalet, og det er påfallende vanskelig å rekruttere kvalifisert personell og vikarer. Det er på tide at Stortinget evaluerer bemanningsnormen. 

Barnehagestyrerne står i en daglig kamp for å sikre at ansattkabalen går opp. Barnehagestyrere, både i kommunale og halvparten private, har ansvar for å skape høykvalitetsbarnehager, som er attraktive arbeidsplasser. De har ikke de nødvendige verktøyene for å styre bemanningen smart og effektivt. Private barnehager har, på lik linje med de kommunale barnehagene, gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, men dette alene er ikke nok til å møte de utfordringene sektoren står overfor. 

Stortingets innføring av bemanningsnorm og pedagognorm har vært et velment forsøk på å sikre kvalitet, men i praksis har det ofte ført til at styrerne har hendene bundet. De må navigere i et hav av reguleringer som begrenser deres mulighet til å tilpasse bemanningen etter barnehagens faktiske behov. Vi støtter regjeringens forslag om 60 prosent barnehagelærere, men her er det lang veg å gå får dette er oppfylt i alle norske barnehager. Vi tror på å styrke laget rundt barnet i større grad. Barnas behov speiler også de ansattes behov. 

Under NHO Geneos årskonferanse forrige uke ga leder for Fagforbundet, Mette Nord, uttrykk for at normene kan være til hinder for barnehagestyrernes planlegging og bruk av bemanningen. Dette synet deler vi fullt ut. Vi trenger bedre tverrfaglighet i grunnbemanningen, med mennesker som har ulike utdannelser som kan berike ansattgruppen og gi barna en enda bedre barnehagehverdag. Barnehagen trenger en tverrfaglighet som ikke er til stede i dag, spesielt når vi vet hvor mye barnehagen betyr for å utjevne sosiale forskjeller, forebygge frafall og psykisk uhelse. Det være seg spesialpedagoger, barnevernspedagoger, psykologer, idrettspedagoger, vernepleiere osv. 

Det er ingen tvil om at det er essensielt å ha mange nok kvalifiserte ansatte på jobb. Vi tror det å gi barnehagene selv muligheten til å styre og planlegge hverdagen selv vil gi bedre arbeidshverdager for alle.

Som arbeidsgiverorganisasjon står vi sammen med arbeidstakerorganisasjonene i denne saken. Vi ønsker ikke å fjerne reguleringer for reguleringenes skyld, men for å gi styrerne i barnehagene muligheten til å gjøre det de er best på – å lede og å skape et læringsmiljø hvor både barn og ansatte kan trives og vokse. Vi ønsker å stå sammen med Mette Nord og hennes medlemmer når vi tar til orde for at det er på tide at vi evaluerer og forbedrer bemanningsnormen. Vi må se på reguleringene med nye øyne. Sammen finner veien frem til en barnehagesektor som er både attraktiv for arbeidstakere og gir barna enda bedre barnehagehverdag. 

 

Powered by Labrador CMS