Hege Bae Nyholt i Rødt.

Rødt vil ha én ekstra ansatt i alle barnehager med over 50 barn

Rødt vil bevilge 900 millioner kroner til én ekstra barnehagelærer eller fagarbeider i alle barnehager med over 50 barn. – Vi trenger kraftige tiltak, og dette kan være starten, sier Hege Bae Nyholt om Rødts alternative statsbudsjett.

Publisert

Rødt har lagt fram sitt alternative statsbudsjett for 2024, hvor 900 millioner kroner til økt grunnbemanning er hovedsatsingen på barnehagefeltet.

– Bemanning koster, men det er enda dyrere ikke å bemanne opp, sier leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt i Rødt.

Hun viser til at høyt sykefravær og kostnader til vikarer er blant konsekvensene av for lav bemanning i barnehagene.

– Tanken er at pengene skal gå til såkalt toppet bemanning. Alle barnehager med mer enn 50 barn skal ansette en ekstra pedagog eller en ekstra fagarbeider, for vi trenger begge deler i barnehagene, sier Nyholt.

Pedagoger og fagarbeidere

Hun understreker at et slikt tiltak alene ikke vil løse bemanningskrisen i barnehagene, men at Rødts plan er å fortsette en slik satsing over tid.

– I vår modell er tanken at hvis en barnehage ansetter en ekstra fagarbeider ett år, så skal de ansette en ekstra barnehagelærer året etter.

– Hvordan skal dere styre det?

– Det er vanskelig å styre, men vi ønsker at det skal ligge noen føringer som gjør det tydelig at det er viktig å styrke alle faggruppene i barnehagene. Vi støtter fagforeningenes krav om å bedre bemanningsnormen. Men med dette vil vi vise at det faktisk er mulig å øke grunnbemanningen, og sikre barn og ansatte en bedre hverdag her og nå.

På spørsmål om hvordan de finansierer satsingen, er svaret at det i hovedsak handler om økt skattlegging av folk med høy inntekt og formue.

– Vi er det partiet som øker skattene mest for de som har mest, sier Nyholt.

Milliarder i skatteøkning

Tallene i Rødts alternative budsjett viser at deres forslag vil tilsvare over 26 milliarder kroner i økt skatt for 2024. Blant annet ønsker de å øke skattene betydelig for de med høye inntekter og formuer, og de ønsker også økt skatt på utbytte og å øke skatten på selskapsoverskudd fra 22 til 23 prosent.

– Vi endrer også pensjonstilskuddet til private barnehager, slik at dette kun skal dekke faktiske pensjonskostnader. Det utgjør en innsparing på rundt 500 millioner kroner, sier Nyholt.

På skolefeltet vil Rødt prioritere 1,2 milliarder kroner til gratis skolemat i hele grunnskolen. De vil også bruke rundt 500 millioner kroner på flere lærere som skal avlaste kontaktlærerne, 150 nye miljøarbeidere og spesialpedagoger i grunnskolen og 100 flere stillinger i PP-tjenesten.

Powered by Labrador CMS