For å heve kvaliteten i barnehagen må vi få på plass en større andel barnehagelærere, men vi må også sørge for en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, skriver Hans Lieng. Foto: Erik M. Sundt
For å heve kvaliteten i barnehagen må vi få på plass en større andel barnehagelærere, men vi må også sørge for en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, skriver Hans Lieng. Foto: Erik M. Sundt

Trygge nok barnehager?

«Jeg er alene med 14 barn som trenger hjelp til å skifte alle klær, pluss noen barn som må på do og trenger hjelp».

Publisert

* Hans Lieng er leder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag.

Denne meldingen på «Barnehageopprøret» sin Facebook-side gjør meg bekymret. En ansatt alene med 14 barn er uforsvarlig!

Hvordan oppleves det for personalet, når de må diskutere hva de skal gi barna til mat og drikke for å unngå at alle må skiftes på mens en er alene på jobb? Gjennom slike meldinger har barnehageansatte tatt et oppgjør med det som oppleves som uforsvarlig bemanning. Barnepsykolog Magne Raundalen gir sin fulle støtte. Han sa til Dagsavisen (14.2.2018) at de ansatte vet hva som skjer med barna når det ikke er noen der når de har det som verst. «Hvis ikke politikerne skjønner bekymringsmeldingen fra ekspertene, da stryker de på eksamen. Det dramatiske er at eksamen handler om barnas beste».

 

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, påpeker med rette at økt grunnbemanning alene ikke er nok for å heve kvaliteten i barnehagen (Utdanningsnytt). For å heve kvaliteten i barnehagen må vi få på plass en større andel barnehagelærere, men vi må også sørge for en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden.

 

Den vedtatte bemanningsnormen gjelder ikke gjennom hele barnehagens åpningstid. Derfor vil det ofte være færre ansatte både på starten og slutten av barnehagedagen. Økt bemanning er viktig for barna. De fortjener en barnehagehverdag med god kvalitet, nok og kompetent personale som imøtekommer barnas behov for trygghet, omsorg og læring. Ny forskning, gjennomført av forskere ved Universitetet i Stavanger, viser at nettopp bemanning kan være noe av årsaken til at enkelte barnehager gir barna et stort læringsforsprang. Den beste samfunnsøkonomiske investeringen er derfor å investere i barnas oppvekst!

 

Jeg er enig med Anne Lindboe i at vi aldri kan garantere at ulykker ikke kan skje. Men jeg er usikker på om barnehageeiere og ikke minst politikere tar nok ansvar for å minimere risikoen for ulykker. Gode planer og god organisering i barnehagen hjelper ikke når bemanningen ikke strekker til. Når kommuner som Trondheim ikke innfører bemanningsnorm før 2020, ett år etter at loven trådde i kraft, sparer kommunen egne lønnsutgifter. Samtidig utsetter de tilskudd til de private barnehagene, fordi deres tilskudd baseres på to år gamle regnskapstall fra kommunens egne barnehager. Når kommunen i tillegg kutter i vikarbudsjettet, gir det signaler om ansvarsfraskrivelse hos politikerne. Dette er kortsiktig og ulønnsom sparing.

Powered by Labrador CMS