Det er ikke nok med 43 prosent pedagoger i barnehagen, skriver Tone Digranes, nestleder i Utdanningsforbundet Bergen. Foto: Audun Nygaard
Det er ikke nok med 43 prosent pedagoger i barnehagen, skriver Tone Digranes, nestleder i Utdanningsforbundet Bergen. Foto: Audun Nygaard

Pedagognormen er ikke god nok

Debatt: Politikerne må sørge for at det ansettes flere barnehagelærere i barnehagen. 43 prosent er ikke nok.

Publisert

Politikk handler om prioriteringer. Nå før valget hører vi til stadighet politikere diskutere hva som bør prioriteres i tiden som kommer, og store deler av debatten dreier seg om bompenger. Jeg mener at barnehagen og spesielt barnehagelæreren bør få større plass. Vi trenger nemlig flere barnehagelærere i barnehagen. Den vedtatte normen på 43 % er ikke god nok.

Barnehagen er de aller fleste barns første møte med verden utenfor hjemmet. Tall fra SSB per mars 2019 viser at 91,8 % av alle barn i Norge mellom ett og fem år går i barnehage. Det er mange små mennesker. Og hver og en av disse små menneskene er prisgitt dem de møter på sin vei inn i barnehageverdenen. Hvilken verden vil vi vise barna? Hva vil vi at de skal erfare og oppleve? Hvordan kan vi sammen bidra til å skape en god barnehagehverdag?

Barnehagelæreren karakteriseres av mange som nøkkelen til den gode barnehagehverdagen. Med vår unike kunnskap kan vi som er barnehagelærere, vurdere vår egen og andres praksis i møte med barna og gi tilpasset, profesjonell omsorg. Profesjonell omsorg handler om etiske vurderinger og anerkjennelse av hvert enkelt barns opplevelse og må gis på ulike måter, ut ifra barnets behov. Vi kan dermed ikke støtte oss på et generelt inntrykk av hva barn trenger. Vår utøvelse av profesjonell omsorg danner grunnlag for barnets livsmestring, tilknytning, læring og utvikling, og det er gjennom vår utdanning vi har tilegnet oss den helt nødvendige kunnskapen om profesjonell omsorg. Vi trenger derfor flere barnehagelærere i barnehagen.

Vi barnehagelærere skal delta i endring og utvikling på fagfeltet vårt og ikke være usynlige mottakere av andres tilsynelatende gode idéer. Vi må sørge for å få samfunnets tillit til at vi ivaretar viktige samfunnshensyn og faglige standarder i møte med politiske myndigheter. Vi må vise at vi har den beste forutsetningen for å kunne fortolke nasjonale lov- og planverk og ut ifra dette, vurdere hvordan vi skaper den aller beste barnehagen for barna. Vi må synliggjøre at vi er i stand til å bedømme hvilke metoder som skal brukes i planlegging, dokumentasjon og evaluering av den pedagogiske virksomheten barnehagen er. For å kunne gjøre vurderinger og begrunne disse trenger vi et fagspråk som beskriver vår praksis, og et faglig fellesskap vil bidra til å utvikle dette språket. Ifølge førstelektorene Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslo Met er det imidlertid mye som tyder på at vi mister fagspråket etter få år i yrkeslivet. Derfor trenger vi et faglig fellesskap for å holde fagspråket ved like: Vi trenger flere barnehagelærere i barnehagen.

Dagen i barnehagen er verden og livet her og nå. Og det som skjer akkurat nå vil ofte ha betydning for det som kommer etterpå. Vi barnehagelærere vet hvilken verden vi vil være med å skape både i dag – og i morgen. Forhåpentligvis ser politikerne som står på valg, verdien av å gjøre de riktige prioriteringene for å sikre en god barnehagehverdag i tiden som kommer: Å sørge for at det ansettes flere barnehagelærere i barnehagen. 43 prosent er ikke nok.

Powered by Labrador CMS