Barnas rett til å møte voksne av begge kjønn må ikke svekkes ved ønsket om mangfold i personalgruppen, skriver MiB Asker. Ill.foto: Aleksander Zagdański, Free images
Barnas rett til å møte voksne av begge kjønn må ikke svekkes ved ønsket om mangfold i personalgruppen, skriver MiB Asker. Ill.foto: Aleksander Zagdański, Free images

Mangfold ved ansettelser må ikke skje på bekostning av ansettelser av menn

Det er viktig at barnehagelederne sikrer mangfold ved ansettelser, men dette må ikke skje på bekostning av ansettelser av menn. Man finner uansett et like stort mangfold blant menn som blant kvinner.

Formålet med å rekruttere menn til stillinger i barnehagene handler om å få en personalgruppe bestående av menn og kvinner. Det handler om barns rett til å møte omsorgspersoner og pedagoger av begge kjønn.

Rammeplanen understreker personalets ansvar for å sikre barn gode forbilder og kjønnsrollemodeller. Hvordan vil barnehagens pedagoger og assistenter sikre at guttene utvikler sitt potensial og sin kjønnsidentitet med bare et kjønn representert i personalgruppen?

Etter 20 års arbeid med å rekruttere og beholde menn i barnehagene heier vi på forskning som understøtter viktigheten med menn i barnehagene. Forskningen er nyttig fordi det fortsatt er mange barnehager i Norge som ikke har mannlige ansatte, den vil få fart på rekrutteringen av menn til jobber i barnehagen.

Vi er fortsatt langt fra Stortingets mål om minimum 20 % menn i personalgruppene. (I Asker har vi et politisk vedtak om minimum 30 %) I dag finnes det muligheter for moderat og positiv særbehandling av menn ved ansettelser. («Veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager» fra Kunnskapsdepartementet.) Benytter barnehageeiere seg av denne for å nå forpliktende politiske mål?

Det er viktig å ikke blande kortene; barnas rett til å møte voksne av begge kjønn må ikke svekkes ved ønsket om mangfold i personalgruppen. Det er viktig at barnehagelederne sikrer mangfold ved ansettelser, men dette må ikke skje på bekostning av ansettelser av menn. Man finner uansett et like stort mangfold blant menn som blant kvinner.

Barnehagene er forpliktet til å arbeide med likestillingstema. Derfor trenger barnehagene en likestilt arbeidsplass som åpner for deling av ulike perspektiver. Det bidrar til refleksjon over egen og andres holdninger og erfaringer for å bryte stereotype kjønnsrollemønstre. Kompetanse i kjønnsrolletema vil lede til endringer i den pedagogiske praksisen og skape større trivsel i barnegruppene. Man vil få et problem dersom bare det ene kjønnet er representert i personalgruppa.

Mib Asker arrangerer en jubileumskonferanse i Asker 24. mai 2018, ta kontakt dersom du er interessert. Der vil du møte forskere fra Stavanger som har sett på personalets praksis med overføring av kjønnsrollemønstre til barna i barnehagen. 

 

  • Anders Farstad (Hval gård og Vepsebolet barnehager i Asker) og Helle Blakstad, medlemmer i tiltaksgruppen for Mib (Menn i Barnehager) Asker
Powered by Labrador CMS