Kontaktforum Barnehage

Vi brenner for barna, men jobber oss syke

Åpent brev til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Publisert

 «Jeg valgte dette yrket fordi det er en meningsfull og givende jobb, men rammene er ikke der, og belastningen er veldig høy. Selv med alle på jobb er vi for få. Vi må velge mellom å gripe inn i konflikter, bytte en bleie eller trøste engstelige barn som gråter». (Barnehagelærer, 29 år)

Dette er bare ett av mange utsagn vi som tillitsvalgte barnehagelærere i Utdanningsforbundet hører. Vi møter barnehagelærere i alle landets fylker. Historiene de forteller oss er urovekkende like. 

Vi hører om ansatte som i altfor lang tid har stått i et voldsomt krysspress. Vi hører om barnehagelærere som ikke har tid til å gjøre observasjoner, følge opp enkeltbarn, hjelpe barn inn i leken, hindre konflikter eller stimulere til språkutvikling. Vi hører om barnehagelærere som ukentlig må endre eller avlyse pedagogiske planer, «låne bort» personale til andre avdelinger slik at alle går med for lite folk, og avlyse turer de vet barna både elsker og trenger. Da blir det til at ingen kan gå utenfor gjerdet i dag heller, og barnehagen blir redusert til en oppbevaringsplass på et innegjerdet område. 

Vi hører om barnehager med rekordhøyt sykefravær, og om utallige ringerunder etter vikarer som ikke lenger finnes. Vi hører om barnehagelærere som planlegger i bilen på vei til jobb, fordi det ikke er tid til pedagogisk planlegging i løpet av arbeidsdagen. Og vi hører om kollegaer som blir syke av jobben eller velger å slutte. Viktig kompetanse forsvinner fra et yrke som allerede sliter med store rekrutteringsvansker. Det sier seg selv at det er barna som taper aller mest på denne situasjonen.

 «Vi ønsker ikke å snakke ned yrket, men vi må fortelle om konsekvensene yrket har for oss. Dette er realiteten. Vi jobber oss syke, selv om vi brenner for barna. Jeg kjenner flere pedagoger som har gått over i andre yrker. De orker ikke mer. Det er trist». (Barnehagelærer, 44 år)

Disse utsagnene er ikke enkelttilfeller. Vi har flere undersøkelser som underbygger problemet. er Sintef-rapporten «Relasjonelle og emosjonelle krav og belastninger i arbeidet» som kom før jul, viser med all tydelighet at altfor mange barnehagelærere sliter seg ut i jobben. Det handler hverken om motivasjon eller innsats, men om en grunnbemanning som er for lav. Det går ut over mestringsfølelsen, trivselen og det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi vet at dette igjen går utover barna som ikke blir sett, hørt eller får den oppfølgingen de skal og bør ha.

Nylig lanserte regjeringen, sammen med blant annet oss i Utdanningsforbundet, en felles strategi som har som mål å bedre rekrutteringen til læreryrkene. Vi er veldig fornøyde med at statsråden i den forbindelse sier at «Å satse på lærere er noe av det viktigste vi gjør for barna våre».

Derfor er vi også glad for at regjeringen selv har forpliktet seg til å nå 50 prosent barnehagelærere i alle barnehager innen 2025, og 60 prosent innen 2030. Det haster med å sette inn tiltak og de pengene som trengs. 

Vi har derfor et inderlig ønske til deg som kunnskapsminister; at du bidrar til å øke grunnbemanningen gjennom flere barnehagelærere. Det vil gi de ansatte mulighet til å utføre den jobben de er satt til å gjøre av sin arbeidsgiver, og flere barnehagebarn vil få stabile og kompetente ansatte rundt seg. Økt grunnbemanning og flere barnehagelærere kan også bidra til lavere sykefravær og mindre frafall fra yrket. Det vil både barn, ansatte og samfunnet vinne på.

Vi avslutter med dette utsagnet fra en barnehagelærer:

«Jeg håper det skjer en endring snart. Det er nesten dårlig gjort å overbevise noen inn i yrket vårt slik situasjonen er nå.» (Barnehagelærer, 32 år)

 Med hilsen tillitsvalgte i Kontaktforum Barnehage i Utdanningsforbundet

 • Anita H. Cirotzki, leder Kontaktforum barnehage, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
 • Hege Riise, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Finnmark 
 • Isabelle H. Wesmajervi, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Troms 
 • Elisabeth Tobiassen, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Nordland 
 • Ann-Kathrin Mulstad, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Trøndelag 
 • Monica L. Ludvigsen, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 
 • Solfrid Furre, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Vestland 
 • Kari Holmøy, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Rogaland 
 • Frode Jevne, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Innlandet 
 • Line M. D. Neset, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Agder 
 • Laila Mythe, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Vestfold 
 • Gro Jørandrud, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Telemark 
 • Jenny M. J. Mannerud, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Oslo 
 • Leif-Inge A. Westbø, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Akershus 
 • Kari Rusten, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Buskerud 
 • Siri Reinertsen, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Østfold 
 • Paul Bentsen, hovedtillitsvalgt Espira 
 • Inger G. Haraldsen, sentralstyremedlem, medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet
Powered by Labrador CMS