Stortinget går inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet. Foto: Scott Liddell, Free Images
Stortinget går inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet. Foto: Scott Liddell, Free Images

Barn og barnebarn skal ikke miste statsborgerskapet fordi foreldrene løy

Partiene på Stortinget er enige om at barn og barnebarn ikke skal kunne straffes dersom foreldre og besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra.

Publisert

I gårsdagens 1. maitog i Oslo var «en mer human asylpolitikk» en av LOs paroler. Det kan nå se ut til at ønsket vil bli oppfylt før et eventuelt regjeringsskifte til høsten. For det ser nå ut til å være flertall på Stortinget for en lovendring.

– Det en forelder måtte ha gjort skal jo ikke en uskyldig part straffes for, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i Kristelig Folkeparti (KrF) til TV 2.

– Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat, sier Johnson.

Ifølge henne går alle partiene på Stortinget inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.

I følge et representantforslag fra Rasmus Hansson, leder for Miljøpartiet de grønne, bør Stortinget vedta at statsborgerskap bare kan tilbakekalles når det er snakk om enkeltpersoner som sterkt har skadet statens vitale interesser, slik det er hjemlet i Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997.

Hanson skriver: «Å leve i evig uvisshet om hvorvidt ens statsborgerskap i et land er permanent, er til skade for menneskers og familiers helse og til hinder for god integrering. Målet med dette representantforslaget er å sikre at flyktninger og andre som etter søknad har mottatt norsk statsborgerskap, skal være trygge på at dette ikke kan tas ifra dem, og å gi innbyggere med tilhørighet til flere stater anledning til å ha dobbelt statsborgerskap, slik de har det i alle andre nordiske land.»

Saken ble fremmet 14. mars og skal etter planen behandles av Stortinget 2. juni.

 

Powered by Labrador CMS