Bruken av assistenter i skolen fortsetter å øke.

Bruken av assistenter i skolen forsetter å øke

På ett år er det 650 flere assistent-årsverk i norske skoler.

Publisert Sist oppdatert

– Da lærernormen kom forventet vi en nedgang i bruken av assistenter, men tallene tyder ikke på det. Og det er jeg litt overrasket over, sier Børre Holen, nestleder i Utdanningsforbundet Asker.

Like før jul publiserte utdanningsdirektoratet nye tall for skoleåret 2020-2021 i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). De viser at antallet assistenter i skolen fortsetter å øke. Skoleåret 2009/2010 var det 7.700 assistentårsverk i grunnskolen. Det økte til 10.000 i 2019/2020. Nå er antallet oppe i 10.650.

Asker er en av kommunene med en stor økning av assistenter i skolen. Skoleåret 2009/2010 hadde kommunen 63 årsverk til assistenter. Ti år senere var tallet 115. Etter sammenslåingen med Røyken og Hurum kommuner i fjor er antallet naturligvis enda høyere. De siste tallene for skoleåret 2019/2020 viser at Asker-skolen har 150 årsverk til assistenter.

– Assistenter kan være veldig nyttige i sitt formål. De kan ha støttefunksjoner og følge opp enkeltelever eller mindre grupper. Det vi er opptatt av er at de ikke må erstatte lærere med kompetanse, sier Holen.

Tar spesialundervisning

Han antar at ved fravær blant lærere er assistentene ofte som vikarer. Utover det har ikke lokallaget kunnskap om hva assistentene i kommunen brukes til.
Det kommer heller ikke frem i GSI-tallene, men ifølge Nordahl-utvalget foregår to tredeler av spesialundervisningen med ufaglærte assistenter.

Barneombudets rapport «Uten mål og mening?» fra 2017, viser det samme som Nordahl-utvalgets rapport i 2018. I den blir det hevdet at nærmere halvparten av spesialundervisningen blir gjennomført av assistenter, og at elever med særlige behov blir plassert i tilfeldige «oppbevaringsgrupper» uten klare mål for opplæringen.

Da GSI-tallene for 2019/2020 ble publisert skrev Kommunal rapport at den største økningen har vært i mellomstore kommuner. De snakket blant annet med leder i Utdanningsforbundet i Sør-Varanger, som er en annen kommunen med stor økning i bruken av assistenter. Nesje uttalte da at assistentene kan bli mer viktige for skolene fremover.

– Assistenter kan avlaste lærerne, slik at lærerne får mer tid til å gi opplæring, sa Nesje til Kommunal Rapport.

Les også: Elever får ikke det de har krav på - spesialpedagoger opplever jevnlig lovbrudd

Regjeringen vil stramme inn

Opplæringslovutvalget, som la fram sin innstilling før jul, antar at det ligger en økonomisk motivasjon bak den omfattende assistentbruken.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varslet i stortingsmeldingen «Tidlig innsats» som kom høsten 2019, at regjeringen vil tydeliggjøre og stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir spesialundervisning.

Powered by Labrador CMS