Delte meninger om at tallet på assistenter i skolen har økt

– Assistenter kan bidra til å forebygge og avdekke mobbing. De kan også avlaste lærere, slik at lærerne får mer tid til å gi opplæring, sier Robert Nesje, leder i Utdanningsforbundet Sør-Varanger.

Publisert Sist oppdatert

Nesjes uttalelse er hentet fra Kommunal Rapport. Før helgen skrev de at antallet assistenter i skolen har øktP. Skoleåret 2009-2010 var det 7.700 assistentårsverk i grunnskolen. Dette skoleåret er tallet økt til 10.000 viser ferske tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Med assistenter menes personale som ikke er ansatt i lærerstilling.

Mellomstore kommuner med mellom 5.000 og 20.000 innbyggere har hatt størst økning. I Trysil er økningen 195 prosent, skriver Kommunal Rapport.

Tallene fra GSI sier ikke noe om hvordan kommunene bruker assistentene. Men ifølge Nordahl-utvalget foregår to tredeler av spesialundervisningen med ufaglærte assistenter.

Mener assistenter kan avlaste lærere

Kommunal Rapport viser til utviklingen i flere kommuner, blant andre Sør-Varange der økningen av assistenter har vært på 150 prosent de ti siste årene. Men ifølge kommunalsjef Arnulf Ingerøyen er ikke det fordi ufaglærte har ansvar for spesialundervisning. Han sier til Kommunal Rapport at det i hovedsak skyldes flere assistenter som arbeider med læringsmiljø, trivselstiltak, inkluderingsarbeid, leksehjelp, medisinsk hjelp og annen støtte for elever som ikke har behov for spesialundervisning, men som trenger annen type støtte for å ha godt utbytte av ordinær undervisning.

Leder Robert Nesje i Utdanningsforbundet i Sør-Varanger mener bruken av assistenter fungerer bra, og tror de kan bli mer og mer viktige for skolene fremover.

– Assistenter kan avlaste lærerne, slik at lærerne får mer tid til å gi opplæring, sier Nesje til Kommunal Rapport.

Regjeringen vil stramme inn

Opplæringslovutvalget, som la fram sin innstilling før jul, antar at det ligger en økonomisk motivasjon bak den omfattende assistentbruken.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varslet i stortingsmeldingen «Tidlig innsats» som kom høsten 2019, at regjeringen vil tydeliggjøre og stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir spesialundervisning.

Uklar definisjon av assistenter

Begrepet assistenter brukes både om faglærte med formell kompetanse, men uten undervisningskompetanse, og ufaglærte uten formell kompetanse. Det skriver Utdanningsdirektoratet på sine sider.

Opplæringsloven stiller ikke krav til formell kompetanse for assistenter, men de siste årene er det en tendens til at barne- og ungdomsarbeidere gradvis erstatter assistenter uten formell kompetanse.

Assistenter utgjør en viktig og relativt stor yrkesgruppe i grunnskolen. Men Utdanningsforbundet er kritisk til hvordan bruken av assistenter i spesialundervisning har økt, skriver Utdanningsforbundet på sine sider.

Barneombudets rapport «Uten mål og mening?» fra 2017, viser det samme som Nordahl-utvalgets rapport i 2018. I den blir det hevdet at nærmere halvparten av spesialundervisningen blir gjennomført av assistenter, og at elever med særlige behov blir plassert i tilfeldige «oppbevaringsgrupper» uten klare mål for opplæringen.

Powered by Labrador CMS