– Brenna må få Arbeidstilsynet til å kartlegge inneklimaet i skolene

Paul Tellef Hødnebø er verneombud på en skole hvor flere ansatte har fått helseplager av inneklimaet. Han mener det er på tide at Tonje Brenna tar grep verdig en velferdsstat.

Publisert

Utdanningsnytt har tidligere fortalt historien om lærer Annette Kleppa som ble syk av skolebygget på Jørpeland ungdomsskole i Strand kommune i Rogaland.

– Det var mange som kjente at det var tung luft inne i flere av bygningene, men hos meg ble det mer enn som så. Jeg klarte til slutt ikke å stå oppreist, og huden min ble opphovnet, fikk blemmer og ble overfølsom, sa Kleppa som flere år senere fortsatt ikke er frisk.

Flere lærere ved skolen fikk helseplager som de mente hadde med inneklimaet å gjøre.

– Mellom åtte og ti lærere har sluttet fordi de ble syke av inneklimaet, sa spesialpedagog og verneombud ved skolen, Paul Tellef Hødnebø, til Utdanningsnytt høsten 2022.

Etter flere år med problemer, har skolen nå flyttet til midlertidige lokaler, mens skolen rehabiliteres.

Muggsopp og muselort

I en serie artikler har Utdanningsnytt skrevet om skoleforfall og inneklimaproblemer i Skole-Norge.

Lærer Geir André Østensvik, som opplevde at muggsopp kom krypende ut av veggen ved spiseplassen, og som senere fikk bekreftet yrkessykdom grunnet dårlig inneklima på Askim videregående.

Mens på andre skoler går førsteklassinger i lokaler med mugg og fuktskader eller muselort på skolekjøkken og rektors kontor.

I mars behandlet Stortinget et forslag om en storstilt kartlegging og oppussingsplan for Skole-Norge. Men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vendte tommelen ned.

– Det er lokale myndigheter som har ansvaret for dette, og jeg vil ikke bidra til å vanne ut det ansvaret gjennom grep vi tar fra Stortingets og regjeringens side, sa Brenna i Stortinget.

Vil ha Arbeidstilsynet på banen

Paul Tellef Hødnebø ved Jørpeland skole reagerer på at regjeringen ikke vil ta noe nasjonalt grep.

– Når Tonje Brenna uttaler at hun ikke vil bidra til å vanne ut kommunens ansvar, mener jeg hun vinkler dette feil. Hun burde heller påpekt at ansvaret er nok utvannet. Det må tas grep en velferdsstat verdig. Og det er det kunnskapsministeren bør gjøre, skriver han i en e-post til Utdanningsnytt.

Tidligere lærer Annette Kleppa måtte slutte fordi hun ble syk på Jørpeland ungdomsskole.

Han mener det ikke er holdbart at hver enkelt kommune selv skal få avgjøre hva som er et tilfredsstillende inneklima for elever og ansatte.

– Staten må kreve at Arbeidstilsynet sørger for at det blir gjort kartlegging og undersøkelser av inneklimaet i alle landets skoler og barnehager.

Han mener Arbeidstilsynet før få myndighet til å pålegge utbedringer innen en tidsfrist på de skolene hvor forholdene ikke er bra.

– Hvis tidsfristene ikke overholdes, må Arbeidstilsynet kunne skrive ut tvangsmulkt. Det kan ikke være som nå at kommunene selv kan gi seg dispensasjon fra kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Igjen, ansvaret er nok utvannet. Tar man ikke ansvar så stilles man heller ikke til ansvar, mener Hødnebø.

– Kommunene gjør ikke nok

Det er over ti år siden Arbeidstilsynet gjennomførte et omfattende nasjonalt tilsyn på dette feltet. I 2011–2012 sjekket de 301 skoler i 143 kommuner.

Resultatene var nedslående. 90 prosent av kommunene fikk krav om forbedringer.

«Konklusjonen er at norske kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene,» skrev Arbeidstilsynet den gang. Og videre: «Problemer med inneklima er oftest svært godt synlig. Ingen kan si at de ikke visste om det.»

Mange av skolene hadde problemer med vannlekkasjer og fuktproblemer på grunn av svikt i drift og vedlikehold. De mest alvorlige sakene hadde, ifølge rapporten, omfattende fuktskader og noen skoler måtte stenges.

Til tross for de elendige resultatene, er det ikke gjennomført noe større tilsynsarbeid etter dette.

– Vi skulle gjerne fulgt opp tettere etter å ha sett så mange avvik i 2012, men vi må prioritere innsatsen vår mellom mange risikoutsatte bransjer som vi har tilsynsmyndighet overfor, sa Anne Marie Lund Eikrem, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, til Utdanningsnytt høsten 2022.

Les også: Helsetilsynet om kontroll av skolebygg:– Sikrer ikke barnas arbeidsmiljø.

Hun sier at det ikke er planlagt noe større tilsynsarbeid på dette området i nærmeste fremtid. De gjør kun sporadiske tilsyn når de får tips eller på annen måte blir gjort kjent med uforsvarlige arbeidsforhold i konkrete skoler.

I perioden 2017–2021 har de kontrollert inneklima i 61 tilsyn i skoler og barnehager. De fant brudd på regelverket i 67 prosent av dem.

Mange lærere har dårlig inneklima

44 prosent av grunnskolelærere rapporterer at de har dårlig inneklima på jobben mer enn en fjerdedel av arbeidsdagen, ifølge tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. I verste fall kan dårlig inneklima føre til sykdom blant elever og lærere. Omfanget av plager og sykdom blant lærere på grunn av inneklimaproblemer vet man imidlertid lite om.

– Hvis en lærer melder inn inneklimaproblematikk på en skole til Arbeidstilsynet, hva skjer da?

– Da ser vi på alvorlighetsgraden og gjør en helhetsvurdering av om det bør følges opp. Vi snakker med den som melder fra, og det er lettere for oss å ta saken videre hvis den personen er villig til å stå fram med bekymringen. Så vil vi ofte gjennomføre tilsyn og undersøke hva arbeidsgiver har gjort for å følge opp pliktene de har, sa Eikrem til Utdanningsnytt høsten 2022.

Powered by Labrador CMS