Her går førsteklassinger i Lillestrøm kommune:

Vinduer teipet med gaffa, vond lukt og muselort på skrivebordet

Slik har 1.-3. trinn det på Sten-Tærud skole. Nå roper lærerne varsku om klasserom som lukter så ille at det ikke kan brukes, og elever som finner muselort under putene i kosekroken.

Publisert Sist oppdatert

– Flere ganger har vi fått beskjed om at kommunen skal gjøre noe med skolen, men vi blir nedprioritert gang etter gang. Vi tror ikke lenger på kommunen når de sier at noe skal gjøres. Tilliten er borte, sier Vigdis Voll.

Hun er lærer og tillitsvalgt ved Sten-Tærud skole på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune i Viken.

Skolen er en barne- og ungdomsskole, hvor de yngste elevene fra 1. til 3. trinn holder til i et bygg de kaller Lilleskolen. Skolebygget er over 60 år gammelt, og ifølge skolebehovsplanen til kommunen er det anbefalt å rive hele bygget.

– Fordi kommunen planlegger å rive, er det ikke gjort skikkelig vedlikehold her på 15-20 år, sier Voll.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken om forfallet ved Sten-Tærud.

Utdanningsnytt har i en serie artikler vist fram forfall og dårlig inneklima i Skole-Norge, noe som blant annet har ført til debatt i Stortinget. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har imidlertid avvist å sette i gang en statlig oppussingsplan for skolene og pekt på at dette er noe kommunene selv må ordne opp i.

– Mener tydeligvis det er greit

Tillitsvalgt ved Sten-Tærud, Vigdis Voll, forteller om lærere som må ha jakker på inne fordi det er så kaldt, om elendig inneluft og ventilasjon som ikke fungerer, og at det lukter innestengt og fuktig i ganger og klasserom.

– Så kommer det noen fra kommunen og mener det bare er gulvbelegget og gamle vegger som lukter, og at det er ufarlig, så da mener de tydeligvis at det er greit at det er sånn, sier hun.

Enkelte vinduer er umulig å lukke skikkelig, så de teipes med gaffateip om vinteren. Hvis det er minusgrader ute, fryser det til is på innsiden av vinduene i gymsalen og elevene må ha på boblejakker i kroppsøvingen for ikke å fryse.

I et tilstøtende rom til gymsalen er det asbest. Ifølge Voll er det rifter i asbestplatene i taket, noe som er forseglet med gaffateip.

– Det er lærere som må innom det rommet for å hente diverse utstyr når de underviser i gym. Etter å ha gått gjennom døra til et rom med asbest i 15 år, er det ikke så rart at enkelte er bekymret for om de har blitt utsatt for noe helseskadelig. Men vi er jo ikke eksperter, så vi har ikke annet valg enn å stole på folkene fra kommunen, sier hun.

– Forferdelig å sende barna dit

Utdanningsnytt har også vært i kontakt med foreldre ved skolen. Ann Mari Hjellødegård, Åshild Røed, Ann Nelly Hanssen, Mia Sætre Neseth og Linda Johansen har alle elever på 2. trinn, og de skriver i en e-post at det er «forferdelig å skulle sende barna sine til et skolebygg i en slik forfatning».

– Dette har de latt skure og gå langt, langt på overtid. Sånn kan man ikke godta at det skal være, skriver foreldrene i e-posten.

Situasjonen ved Sten-Tærud har vedvart i årevis. I en artikkel i Romerikes Blad i november 2016 forteller foreldre om «hull i gulv som gjør at du tråkker rett igjennom og lekkasjer i kloakkrør. Om stengte toaletter, og barn som kommer hjem våte i tøyet fordi de ikke har klart å holde seg. Om stadig kalde klasserom som gjør at de må sitte med boblejakker på inne og dårlig ventilasjon».

Les også: – Der jeg hadde sittet hver dag i åtte år, kom muggsopp krypende ut av veggen

– Ikke forsvarlig

Vigdis Voll sier ett av klasserommene på Lilleskolen har hatt så rar lukt at de ikke orker å bruke det lenger. I perioder må lærerne velge mellom å ha grei temperatur eller grei luft, fordi det ikke er mulig å få til begge deler.

– Det er svikt i gulv i flere klasserom, og utstyrsrommet i gymsalen er så råttent at det ikke er forsvarlig å gå inn der. Ytterkledningen på skolebygget kan rives av med hendene, det er kav råttent mange steder. Og personalrommet har ofte så dårlig luft at ansatte får hodepine der inne etter en halvtime, sier Voll.

I vinter har de også hatt museinvasjon på skolen.

– Lærerne og vaktmesteren må gå rundt og plukke mus ut av fellene om morgenen. 13 mus har blitt plukket ut av fellene på rektors kontor i vinter.

I Romerikes Blad forteller lærerne om elever som nå nekter å legge seg på putene på det som før var et koserom, fordi de stadig finner musebæsj under putene.

Les også: Brenna vil ikke ha en oppussingsplan for Skole-Norge - sier det er kommunenes ansvar.

«Nok en dag med muselort»

I et notat med bilder av tilstanden som skolen sendte til oppvekstsjefen og sjefen for eiendom er det bilde fra rektors kontorpult med teksten: «Nok en dag med muselort på arbeidspult på rektors kontor. Dagen må alltid starte med desinfisering av pult, pc og papirer.»

«Vinterstid tettes vinduene med gaffateip», står det ved siden av et bilde fra et av klasserommene.

Andre bilder viser råtten kledning, ødelagt gulvbelegg, hull i veggen, et ødelagt vindu fullt av søppel og et klasseromshjørne fullt av muselort.

Yttervegg på skolen.
Is på innsiden av vinduene ved minusgrader.
Muselort i klasserommet.
Vindu teipet med gaffa.

I notatet, som stammer fra januar i år, står det også:

  • «Det elektriske anlegget på Lilleskolen er ustabilt og sikringer går hele tiden. Sikringen gikk 5 ganger en skoledag pga at lyset og skjermen var på samtidig.»
  • «Ventilasjonen er av pga at det pumper kald luft inn. Dette fører til at det blir veldig dårlig luft i klasserommene (men varmt), både elever og voksne klager på mye hodepine og kløe.»
  • «Generelt veldig vond lukt i ganger og klasserom. Det lukter mugg og råte og lærerne har meldt dette som avvik.»

– Blir ikke tatt på alvor

Voll forteller at etter oppslaget i lokalavisen kom flere folk fra kommunen på befaring for å se hvilken tilstand bygget er i.

– Nå ser det endelig ut som at kommunen har tenkt å gjøre noe. Det er veldig synd at det må et avisoppslag til.

Hun sier det har blitt gjennomført ekstra renhold for å få bort muselorten.

– Men det er jo ikke musene som er det største problemet, det går det an å forholde seg til. Dårlig luft, vond lukt, ustabil temperatur og asbest er mye viktigere å få gjort noe med. Hele bygget må fikses både utvendig og innvendig for at det skal ha en forsvarlig standard, sier Voll.

Hun har vært tillitsvalgt i tjue år og sier de ansatte opplever at kommunen ikke har tatt dem på alvor over år.

– Det er ikke så nøye med oss, vi opplever det sånn, sier hun.

Dette svarer kommunen

Lillestrøm kommune har svart på en rekke spørsmål via e-post.

– Jeg har forståelse for at ansatte på Sten-Tærud kan oppleve seg nedprioritert, men som skoleeier og arbeidsgiver er vi opptatt av at både elever og ansatte skal ha fullt forsvarlig læringsmiljø og arbeidsmiljø. Det er nettopp derfor Sten-Tærud står høyt på prioriteringslista i den nylig vedtatte skolebehovsplanen, skriver direktør for oppvekst i Lillestrøm kommune Dagfinn Cock.

– Hvorfor vedlikeholdes ikke byggene på en god måte? Og mener kommunen det er greit at vedlikehold prioriteres bort med en gang et bygg er planlagt revet, når årene bare går og det ikke engang er fastsatt en dato for når bygget skal rives?

– Ingen bygg blir prioritert bort, men vi har ikke midler nok til å utføre alle nødvendige vedlikeholdstiltak på bygningsmassen. På dette bygget har vi høsten 2022 pusset opp garderobene og toaletter til gymsalen, samt utført nødvendige reparasjoner på varmeanlegg og satt inn ekstra varmekilder. I 2007 ble ventilasjonsaggregatene skiftet, skriver kommunalsjef for eiendom, Vidar Almsten.

Han sier at de nå vurderer å gjennomføre ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av bygging av ny skole.

– I henhold til vedtatt økonomiplan skal kommunen starte planlegging av en totalrehabilitering eller nybygg fra 2024 med planlagt ferdigstillelse i 2027, skriver Almsten.

Skal måle inneklima

Han skriver at de ble kontaktet i januar i år grunnet dårlig lukt i deler av lokalene.

– Årsaken til dette var at vi hadde en driftsstopp på ventilasjonen til gymsal og tilstøtende arealer. Feil ble utbedret så fort vi fikk deler. Det ble ikke funnet noen tegn til at det skulle være sopp eller mugg inne i bygget.

Almsten skriver at de nå har bestilt et eksternt firma til å kartlegge inneklima i bygningsmassen med planlagt oppstart på det i løpet av neste uke.

Angående rommet tilknyttet gymsalen, hvor det er asbest, skriver Almsten av skaden er midlertidig utbedret i henhold til regelverket og retningslinjer for slik sikring.

– Det er planlagt permanent utbedret når skolen stenger i sommer, skriver han.

– Hvorfor er kommunen sikre på at det er helsemessig forsvarlig å drive skole i Lilleskole-bygget?

– Vi tar de tilbakemeldingen vi får på alvor og har bestilt et eksternt firma til å kartlegge inneklima i bygget. Planlagt oppstart på dette er i neste uke og vi regner med at de undersøkelsen vi gjennomfører vil gi oss svar på situasjonen og om det er nødvendig å gjøre noen tiltak, skriver Almsten.

Helsemessig tilfredsstillende

– Sten-Tærud skole er godkjent etter «Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Denne forskriften har en rekke krav til skolebygg og at det fysiske miljøet skal være helsemessig tilfredsstillende. Hvorfor er Sten-Tærud skole godkjent, og har det vært gjennomført tilsyn ved skolen etter denne forskriften?

– Alle skolene har basisgodkjenning fra 2001 med fornyelse i 2014. Ny totalgjennomgang av vilkårene for videreføring av helseverngodkjenningene forventes fra høsten 2023 etter at revidert helsevernforskrift er bebudet medio 2023. Denne aktuelle saken ved Sten-Tærud skole har utløst varsel om situasjonsbetinget tilsyn fra miljørettet helsevern, svarer senioringeniør på Helse og mestring i Lillestrøm kommune, Hans Petter Buvik.

Powered by Labrador CMS