Redd Barna, Barneombudet og lærerforbundene krever tiltak mot skoleforfall – på Stortinget sier de nei

Kreftforeningen og det nasjonale foreldreutvalget er også blant organisasjonene som krever en oppussingsplan. – Ikke hensiktsmessig å kartlegge norske skolebygg, mener regjeringspartiene.

Publisert

I en serie artikler har Utdanningsnytt skrevet om forfall og dårlig inneklima i hundrevis av norske skoler. Det er historier om ansatte som blir syke for livet av muggsopp, om elever og lærere som lever med brakkebygg i to tiår og om foreldre som skammer seg over å sende barna sine til forfalne skolebygg.

Tirsdag denne uka behandler Stortinget et forslag fra SV om en oppussingsplan for Skole-Norge. Men innstillingen til Stortinget fra utdannings- og forskningskomiteen er å vende tommelen ned. Kun SV og Rødt støtter en oppussingsplan.

Om det ikke skjer noe høyst uvanlig, vil dermed forslaget bli nedstemt i Stortinget.

Politikerne i utdanningskomiteen fra regjeringspartiene peker alle på at skolebyggene er kommunenes ansvar.

– Disse medlemmer finner det derfor ikke hensiktsmessig å kartlegge norske skolebygg og utarbeide en strategi eller et nasjonalt system for oppfølging, svarer politikerne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i innstillingen.

Raja vil «gå i dialog»

Abid Raja, som sitter i utdanningskomiteen for Venstre, har tidligere gått hardt ut mot kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) for at hun ikke tar grep mot skoleforfall.

– Hun kan ikke bare gjemme seg bak at dette er kommunene sitt ansvar, for hun er den øverste sjefen for norsk skole. Det er hennes jobb å sikre at elever og lærere har et godt og trygt arbeidsmiljø på skolen, sa Raja til Utdanningsnytt i fjor høst.

Men nå er tonen en annen fra Venstre. Nå er Raja selv opptatt av å understreke, sammen med politikerne fra Høyre og Fremskrittspartiet, at dette er et kommunalt ansvar.

I innstillingen mener nå Raja, sammen med Høyres representanter, at «det ikke er riktig at regjeringen skal lage systemer for oppfølging av skolebygg som er i kommunalt eie».

Raja foreslår heller at regjeringen skal «gå i dialog med kommunene og fylkeskommunene for å få en bedre oversikt over vedlikeholdsetterslep og tilstand ved norske skolebygg».

«Alle» vil ha tiltak

I forbindelse med forslaget til en oppussingsplan var det en rekke store organisasjoner som sendte inn høringssvar til Stortinget.

Kreftforeningen, Redd Barna, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norges Astma- og allergiforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet er blant dem som støtter forslaget om en oppussingsplan.

Utdrag fra høringssvarene viser bekymringene fra organisasjonene:

  • Barneombudet: «Gjentatte rapporter og medieoppslag de siste 10 årene har pekt på at mange skoler ikke oppfyller kravene til helse og miljø, uten at ord er blitt til handling.»
  • Utdanningsforbundet: «Utdanningsforbundet deler den alvorlige situasjonsbeskrivelsen som kommer fram i representantforslaget. Konsekvensene av dårlig inneklima er helseplager blant både ansatte og elever, som igjen påvirker lærings- og arbeidsmiljøet, trivsel, arbeidsevne og tilstedeværelse.»
  • Norges Astma- og allergiforbund: «Vi tilbringer rundt 90 prosent av tiden vår innendørs, og skole- og barnehagebygg er stedet hvor barn og unge tilbringer mest tid utenom hjemmet. En rekke studier og undersøkelser viser at det er svært mange skoler i Norge som har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold.»
  • Kreftforeningen: «(...) det er viktig med et system for jevnlig oppfølging av skolebygg, slik at elever og ansattes helse ivaretas.»
  • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG): «I tillegg til en nasjonal plan, må det på plass statlige midler, et system for kontroll og innrapportering av status på vedlikehold og tilstand på skolebygg, samt en endring av tilsynsordningen etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.»

Leder i FUG, Marius Chramer, er oppgitt over at stortingspolitikerne ikke tar grep for å gjøre noe med skoleforfallet.

– Når Brenna og flertallet på Stortinget ikke hører på verken elever, foreldre, lærere eller Barneombudet – hvem hører de på da, spør Chramer.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

Powered by Labrador CMS