Krever svar fra Brenna om skoleforfall:
– Lærere og elever har rett på et forsvarlig arbeidsmiljø

Skoleforfallet krever grep fra regjeringen, mener Abid Raja i Venstre. – Statsråden kan ikke gjemme seg bak at dette er kommunenes ansvar, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Norske skoler forfaller, og ting vil bare bli verre i årene framover, ifølge en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening.

En analyse fra Multiconsult av over 6000 skolebygg viser at situasjonen er kritisk for en stor andel av byggene. Blant annet har over 800 skolebygg alvorlige mangler i anleggene som skal sørge for god inneluft. Vedlikeholdsetterslepet er på rundt 100 milliarder kroner.

– Dette er veldig alvorlige funn, og det er ulovlig. Opplæringsloven sier at elevene har rett på et fysisk skolemiljø som tar vare på helsa og tryggheten deres, og lærerne har rett på et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Abid Raja (V) som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Han har sendt et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fordi han mener regjeringen må ta grep om situasjonen.

– Hun kan ikke bare gjemme seg bak at dette er kommunene sitt ansvar, for hun er den øverste sjefen for norsk skole. Det er hennes jobb å sikre at elever og lærere har et godt og trygt arbeidsmiljø på skolen, sier Raja.

– På tide med et løft

Utdanningsnytt har de siste ukene publisert en rekke saker om omfattende inneklimaproblemer i Skole-Norge.

– Sakene viser at mange kommuner over tid har vært for dårlig til å prioritere skolen og vedlikehold av skolene, sier Raja.

Han mener det er på tide med et skikkelig løft for skolebyggene i årene framover.

– Vi trenger at det jobbes systematisk med dette. Ansvaret for å koordinere en slik innsats ligger på regjeringen.

Fredag denne uka hadde også Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) et møte med kunnskapsminister Tonje Brenna, hvor de krevde tiltak fra regjeringen. Også de etterlyser en nasjonal strategi for skolebyggene.

– Staten må inn med øremerkede midler, og det må lages en nasjonal strategi for utbedring av skolebygg. Tiden er overmoden for at politikerne tar grep, sa Chramer før møtet med Brenna.

Powered by Labrador CMS