Andre land satser milliarder på bedre luft i skolene – FHI må legge ned hele fagmiljøet for inneklima

Folkehelseinstituttet vil legge ned fagmiljøet som jobber med inneklima grunnet budsjettkutt. En rekke fagfolk mener det kan få alvorlige konsekvenser, særlig for barn og unge.

Publisert

I en serie artikler har Utdanningsnytt skrevet om forfall og dårlig inneklima i norske skoler. Hundrevis av skolebygg har alvorlige mangler i anleggene som skal sørge for frisk luft og god temperatur i klasserommene. Ifølge en rapport fra Multiconsult er vedlikeholdsetterslepet på rundt 100 milliarder kroner.

– Det er en nasjonal skandale. Og forfallet blir bare verre og verre, sier Marius Chramer, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Koronapandemien satte inneklima på dagsorden da det viste seg at dårlig ventilasjon og inneluft hadde stor betydning for smittespredningen. I kjølvannet av pandemien har en rekke internasjonale fagfolk etterlyst en inneklimarevolusjon i skolene, og land som USA, Tyskland og Australia har satset store summer på å bedre inneklimaet i skolene.

Her til lands har det imidlertid vært ganske tyst om inneklimautfordringene i skolene under pandemien. Nå ser det også ut til at et av de få sentrale fagmiljøene for inneklima i Norge blir lagt ned.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

– Må avvikles

Folkehelseinstituttet (FHI) må gjennomføre store kutt etter at de fikk beskjed om at bevilgningene blir barbert med flere hundre millioner kroner. Årsaken er at de store ekstrabevilgningene som ble gitt under pandemien nå blir kuttet.

Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, har sagt at det store budsjettkuttet gjør at de må kutte rundt 300 årsverk, noe av det gjennom oppsigelser.

Nå viser det seg at et av fagmiljøene som avvikles er på fagfeltet inneklima. Også fagmiljøet for matallergi legges ned.

– Vi ser dessverre ingen mulighet til å opprettholde kompetansen på disse fagfeltene på et forsvarlig faglig nivå, og basert på en helhetlig vurdering har vi derfor konkludert med at disse oppgavene må avvikles for å sikre tilstrekkelig faglig kvalitet på øvrige oppgaver som håndteres på instituttet, skriver Kjetil Elias Telle, fagområdedirektør for helsetjenesteforskning, i en e-post.

Les også: Elever kan prestere ti prosent bedre med god luft i klasserommet

– Raderer ut sentralt fagmiljø

Det har fått en rekke fagfolk på inneklimafeltet til å protestere. I debattinnlegget «Ikke legg ned fagmiljøet for inneklima i FHI!» i Dagens Medisin advarer de mot konsekvensene av en nedleggelse.

– Vi er bekymret for at helseministeren og regjeringen nå ser ut til å radere ut sentrale fagmiljø som arbeider for bedre folkehelse ved å legge ned Folkehelseinstituttets (FHI) tverr- og flerfaglige miljø for inneklima, skriver de i innlegget som er undertegnet av 17 personer, inkludert fagfolk fra NTNU og Sintef, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen og leder av Elevorganisasjonen.

De peker på at FHIs fagmiljø for inneklima er spesielt viktig for barn og unge som oppholder seg i barnehager og skoler med dårlig inneklima.

– Helsen hos våre barn er sentral for vår folkehelse. Derfor er det viktig å sikre barn et godt inneklima hjemme og i deres oppvekst- og arbeidsmiljø i skoler og barnehager, skriver de.

Les også: Har kjempet i over ti år for ny skole– Vi har et fysisk arbeidsmiljø som ikke akkurat er helsebringende

– Deler bekymringen

Kjetil Telle i FHI skriver at de «i en krevende tid for instituttet» setter pris på få bekreftelser på «at kunnskapen vi har levert til det norske samfunnet er verdsatt».

– Vi er enige i at uteluft, inneklima, matallergi og kjemikalietoksikologi er viktige fagfelt av betydning for befolkningens helse. Vi deler også bekymringen om konsekvensene av at dette og annet forebyggende og helsefremmende arbeid ved FHI svekkes, skriver Telle.

Powered by Labrador CMS