En ny tilværelse venter for lille Henrik. Nå er både mamma Kathrine Hestø Hansen (Ap) og pappa Lars Holene (Sp) valgt inn i kommunestyret i Indre Østfold. Kathrine som varaordfører, Lars som kommunestyrerepresentant.

Lærer blir varaordfører i Indre Østfold

Kathrine Hestø Hansen, lærer og tidligere leder for Pedagogstudentene, er valgt til varaordfører i Indre Østfold for Ap. Sønnen Henrik har også en pappa som kommer til å møte i kommunestyret.

Publisert

I juli ble Arbeiderpartipolitiker Kathrine Hestø Hansen og Senterpartipolitiker Lars Holene foreldre til lille Henrik. Mye tyder på at kommunestyret i Indre Øsfold vil bli godt kjent med den lille innbyggeren i løpet av fireårsperioden. For både mamma og pappa sitter nå i kommunestyret.

Senterpartiet gjorde det best i Indre Østfold. Saxe Frøshaug (Sp) blir ordfører. Arbeiderpartiet og Høyre hadde størst tilbakegang i årets kommunevalg. Men siden Senterpartiet etter valget bestemte seg for å samarbeide med rødgrønn side, går varaordførervervet til Kathrine.

Sønnen Henrik har i flere uker vært med Kathrine Hestø Hansen på valgkampturné i Indre Østfold med varaordførerens mamma, Bjørg, som barnevakt. Og blir det for mange lange møter i kommunestyret de neste fire årene, er det heldigvis hjelp å få.

– Henrik har besteforeldre på begge sider som meldte seg som barnevakter straks de så valgresultatet. Så dette skal gå bra. Jeg er glad for at både Lars og jeg er valgt inn i kommunestyret. Det hadde vært mye vanskeligere hvis bare en av oss skulle bruke så mye tid på noe som den andre ikke er interessert i, sier Kathrine.

– Situasjonen hadde kanskje vært mer komplisert om dere hadde havnet på hver deres side politisk?

– Det er sant, sier hun.

En ny tilværelse som heltidspolitiker

Storkommunen Kathrine blir varaordfører i består av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Sammenslåing til Indre Østfold skjer formelt 1. januar 2020. Da vil kommunen ha 45.000 innbyggere.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som varaordfører og er sikker på at vi skal få til et godt rødgrønt samarbeid i kommunen. Vi har allerede laget oss en politisk plattform, forteller Kathrine.

Senterpartiet gikk fram med hele 16,9 prosentpoeng og får 14 representanter i det nye kommunestyret. Høyre hadde en tilbakegang på 7,7 prosentpoeng og får 11 representanter. Arbeiderpartiet gikk tilbake med 9,3 prosentpoeng og får 9 representanter.

Før valget ville Senterpartiet ikke fortelle om de ønsket et borgerlig samarbeid eller et samarbeid med de rødgrønne. Partiet var dessuten en beinhard motstander av kommunesammenslåingen.

– Nå har striden rundt kommunesammenslåing lagt seg. På rødgrønn side har vi laget en rødgrønn samarbeidsgruppe bestående av Ap, Sp, SV, Mdg og Rødt. Men det var først etter at valgresultatet forelå, at vi kom fram til en felles politisk plattform, sier Kathrine, som til daglig er organisasjonssjef i Arbeiderpartiet med kontor i Oslo.

Den jobben må hun snart forlate. For som varaordfører blir hun for første gang heltidspolitiker. Kathrine er bosatt i Askim, en av de fem kommunene som blir til Indre Østfold.

Skole blir et viktig politikkområde

I den politiske plattformen er Ap og Sp enige om å samarbeide om omforente løsninger på flere områder. Kommunene skal knyttes tettere sammen gjennom utbygging av infrastruktur i form av bredbånd, kollektivløsninger, gang- og sykkelveier.

- Indre Østfold er et område i vekst. Særlig gjelder det de områdene av kommunen som ligger nærmest Oslo. Befolkningsveksten har ført til fulle skoler og fulle klasser. Vi er enige om å opprettholde skolestrukturen de neste fire årene og videreutvikle de skolene vi har, sier hun.

Det er også et mål å få kontroll på utgiftene i den nye kommunen. Det skal dessuten gjennomføres en tillitsreform for å myndiggjøre medarbeidere og tillitsbasert ledelse er et mål.

Folkehelse og miljø blir satsingsområder

– Hva med din hjertesak i valgkampen, folkehelsearbeidet?

– Vi har blitt enige om å gjøre Indre Østfold til en foregangskommune i folkehelsearbeid. Helsefremmende og forebyggende arbeid skal være førende for kommunen. Det betyr blant annet skolemåltider, delikat og næringsrik mat på institusjoner, sosiale møteplasser og forebygging av radikalisering og utenforskap, forteller Kathrine.

Et annet viktig mål er å tilrettelegge for arbeidsplassvekst i nye og eksisterende bedrifter. Og som Norges største jordbrukskommune skal det legges til rette for bærekraftig bruk av naturressursene og utnytting av de mulighetene som ligger i matproduksjon, matindustri og annen verdiskaping. Det er enighet om å ikke bygge ned dyrka mark.

– Vi har også fokus på miljø. Det skal lages en klimaplan med ambisjon om å redusere klimautslippene i Indre Østfold med 40% innen 2030. Det tilsvarer 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.

I tillegg skald et gjennomføres et systematisk arbeid for å fjerne ufrivillig deltid. Og det er enighet om at velferds- og omsorgstjenester ikke skal kommersialiseres.

Powered by Labrador CMS