Yvonne Wold. Foto: SV

Skolerådgiver blir første SV-ordfører i Møre og Romsdal

Yvonne Wold blir første kvinnelige ordfører i Rauma kommune og første SV-ordfører i Møre og Romsdal fylke noensinne. SV gjorde et brakvalg i Rauma og fikk 23,2 prosent av stemmene.

Publisert Sist oppdatert
Elevene i 5. klasse på Åfarnes skole i Rauma hadde laget ordførerkjede til sin ferske ordfører da de fikk henne på besøk. Foto: Per-Kristian Bratteng, Åndalsnes avis.

Yvonne Wold er utdannet allmennlærer, fembarnsmor, og jobber som rådgiver på Rauma videregående skole i Åndalsnes i Møre og Romsdal. Ektemannen Ole Tommy Ødegaard er avdelingsleder på samme skole. Han har bakgrunn som yrkesfaglærer og er utdannet kokk.

– Når gikk du inn i politikken og hvorfor?

– Jeg kom inn som lokalpolitiker i Rauma kommune i 2003 og har sittet i kommunestyret for SV i åtte år og som fylkestingsrepresentant siden 2015. Mitt politiske engasjement begynte med at jeg meldte meg inn i Amnesty International som tenåring. Grunnen til at jeg valgte SV er menneskesynet mitt. Jeg er opptatt av solidaritet og like muligheter for alle.

– Hva er dine kampsaker?

– Utjevning av sosiale forskjeller. Derfor må lærernormen oppfylles og også bemanningsnormen i barnehagene. Så ønsker jeg å legge til rette for leksefrie skoler og skolemåltider til alle elever. På sikt jobber SV for heldagsskolen. I den overordna skolepolitikken vil jeg bort fra måle- og testehysteriet og ha mer fokus på læring enn karakterer. For å oppnå det, må fagfolkene i barnehager og skoler få tillit og metodefrihet.

Så legger hun til:

– Jeg er også opptatt av at erfarne lærere ikke skal avskiltes, og at karakterkravet for å komme inn på lærerutdanningen må endres. I det siste har vi sett at ungdom som ikke oppfyller kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen i stedet begynner rett i skolen som ukvalifiserte. Sånn kan vi ikke ha det, sier Wold.

I tillegg til å være allmennlærer har Yvonne Wold tatt videreutdanning i engelsk, religion, IKT, karriereveiledning og organisasjon og ledelse.

– De siste årene har jeg jobbet som sosialpedagogisk rådgiver, karriereveileder og ansvarlig for oppfølgingstjenesten i kommunene Rauma og Vestnes. Sosialpedagogikk og karriereveiledning henger nøye sammen, og for å lykkes ser jeg det som helt avgjørende at rådgivningstjenesten ikke er delt.

– Hvilke pedagogiske ferdigheter benytter du deg av i politikken?

Hun tar en kort tenkepause: – Et interessant spørsmål. Jeg har hele tiden hatt full jobb i skolen ved siden av å være lokalpolitiker. Gjennom å ha daglig kontakt med elevene, vet jeg hva de sliter med både faglig, sosialt og økonomisk. Den kunnskapen ser jeg som en styrke, sier hun og legger til:

– Elevene kommer med samme forutsetninger, men er i ulike livssituasjoner som kan ha stor betydning for hvordan de klarer seg i skolehverdagen. Det viktigste vi kan gjøre som politikere og fagpersoner er å legge forholdene til rette så flest mulig klarer å fullføre skoleløpet.

Møre og Romsdals nye ordfører Yvonne Wold lover å kjempe for ressurser til skole og barnehage. Her på besøk hos elevene i 5. klasse på Åfarnes skole i Rauma. Foto: Per-Kristian Bratteng, Åndalsnes avis

Vil kjempe for skoler og barnehager

– Vil det komme kollegene dine til gode at du er i lokalpolitikken?

– Jeg håper og tror det. Jeg ser det som en viktig oppgave å kjempe for ressurser til skoler og barnehager. Samtidig vet jeg at den oppgaven blir krevende. For i Møre og Romsdal, mot SVs stemme, det nettopp vedtatt et stort samferdselsprosjekt, kalt Nordøyvegen, som er beregnet å koste 5,2 milliarder kroner, penger som til å begynne med skal belastes fylkeskommunen. Det vil få konsekvenser langt inn i framtida og kan medføre at vi må foreta store innsparinger på blant annet skolebudsjettene.

Ordningen med såkalt fritt skolevalg, som regjeringen vil pålegge alle fylkene, er hun også kritisk til.

- Karakterbasert inntak fører til at elever som sliter faglig ikke kommer inn på nærskolen sin. Dette kan være sårbare elever som sliter sosialt og som kanskje i tillegg kommer fra familier med dårlig økonomi. Når disse elevene tvinges til lang reisevei, eller til å flytte på hybel, så får de en dobbel straff og risikoen for frafall er stor. Derfor er dette en ordning fylkene må få vurdere selv.

Kjemper mot privatisering i videregående skole

– Har du vært med på å fatte vedtak som har rammet skoler eller barnehager i din kommune?

– Jeg har prøvd å være vaktbikkje så godt jeg kan. Et vedtak jeg er stolt av å ha fått gjennomslag for, er søskenmoderasjon i skolefritidsordningen (SFO). Det betyr at flere får delta. Dessuten ville Høyre innføre nivådeling i fag, et forslag SV heldigvis fikk reversert nå i juni.

Så legger hun til: – Som medlem i SV har jeg også kjempet mot økt privatisering av de studiespesialiserende programmene i videregående skoler. I tillegg har partiet mitt bidratt til at anonym retting ikke ble innført. Vi slo også tilbake et forsøk på å iverksette lærerevaluering. I stedet evaluerer elevene undervisningen, en mye bedre ordning, sier hun og avslutter med et løfte:

– I kommende periode vil jeg blant annet kjempe for at voksne med rett til videregående opplæring skal regnes med når skoletilbudet dimensjoneres, så de får en reell mulighet til videregående opplæring, sier hun.

Powered by Labrador CMS