57 land har prioritert vaksinering av lærere

Debatt: – De fleste land anerkjenner lærernes betydningsfulle innsats under pandemien. Bare synd det ikke ble verdsatt mer her.

Publisert Sist oppdatert

Diskusjonen om lærere skal prioriteres i vaksinekøen, virker litt utdatert i dag. Snart er det ferie, og alle over 18 er blitt lovet vaksine i løpet av sommeren. Det er i alle fall planen. Med andre ord, når lærere kommer tilbake på skolen til høsten skal alle ha fått sin første vaksinedose. Og vi er mange som gleder oss til det.

Noe som kan være interessant, er å se på hvilke land som har prioritert lærerne sine, og om det samsvarer med land der lærere har høy status i samfunnet. Høy status samsvarer ofte med lønn. Flere land, deriblant Sverige har brukt lønn som et ledd i å høyne status for læreryrket, se f.eks. artikkelen – Dårlige PISA-resultater kan skyldes lav lærerstatus (Utdanningsnytt 2015). Det kan være et interessant innslag i debatten rundt lønnsoppgjøret denne våren.

Prioriterer barn og unge

Den norske regjeringen har under hele pandemien presisert at de prioriterer barn og unge. For oss i skolen har det vært litt vanskelig å se hvilke grep de har tatt i den sammenhengen. Riktignok har barn og unge helt siden pandemiens utbrudd hatt et tilbud, det være heldigitalt, halv digitalt, rød eller gul timeplan. Det skorter ikke på kreativitet og innsatsvilje fra skolens side.

Samtidig vet vi at vaksinering er den eneste veien ut av pandemien, og derfor har nok mange tenkt at vaksinering av lærere ville vært et smart grep. Det hadde utvilsomt vært den beste måten å holde skolene åpne og synliggjøre at man prioriterer barn og unge i Norge. Når lærere og elever er i karantene får elevene digital undervisning, og forskning viser at dette er et dårlig alternativ. Med andre ord, skulle man prioritere barn og unger ville vaksinering av lærere og barnehageansatte vært et logisk valg.

Vaksineprioritet

I mange land har lærerorganisasjonene drevet aktiv lobby virksomhet for å få sine medlemmer vaksinert, og av 150 land har 19 land prioritert lærere i første fase av vaksineringen og 38 land har prioritert lærere i andre fase og tredje fase. Mange land som har prioritert lærere er middels- eller lavinntektsland.

«Lærere er i frontlinjen», sier Audrey Azoulay, leder i UNESCO og David Edwards, generalsekretær i Education International. Når skolen stengte, kastet lærere seg rundt og underviste digitalt, etter hvert åpnet man opp klasserommene og lærere var tilbake på jobb. Alle lærere burde vært prioritert for vaksine, konkluderer de med.

Les også: Lærere krever respekt og vaksine

Kina og Russland har satt lærere først i køen, i likhet med Kambodsja og Vietnam. Det har også land som Hviterussland, Den demokratiske republikken Kongo, Gambia, Jamaica, Marokko, Qatar, Rwanda, Uganda, Forente arabiske emirater, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. I Chile har over halvparten av lærerne blitt vaksinert.

USAs president Joe Biden ble overtalt av lærerorganisasjonene til å sette lærere i prioriteringsgruppe 2. Mon tro kona Jill hadde et ord med i laget der. I den gruppen finner vi også land som Tyskland, Malta, Spania og Sør-Afrika.

Av land som satte lærere i gruppe 3 for vaksinering, finner vi blant annet Brasil, Italia og Ukraina.

54 land har ikke prioritert sine lærere, disse landene har høy representasjon blant lav inntektsland. Ser vi til Europa, befinner vi oss i denne gruppen av land som ikke har prioritert sine lærere; Belgia, Danmark, Nederland, Norge og Sverige. (Kilde: Unesco 23.03.21)

Lærerstatus

I følge Global Core GS statistikk (2018) over 35 land, er det Kina, Malaysia, Taiwan og Russland som skårer høyest på lærerstatus. Norge er ikke med i denne undersøkelsen, men til sammenligning ligger Finland på 17. plass på den listen. Nå er det er allikevel ikke slik at alle land der lærere har høy status, har prioritert denne yrkesgruppen i vaksinekøen, eller slik at land der lærere har lav status, konsekvent ikke har prioritert sine lærere. Blant annet har Uganda og Spania, som ligger lavt på denne listen, prioritert lærerne høyt i vaksinekøen i gruppe 1 og 2.

Det er ikke et enkelt valg å prioritere en yrkesgruppe fremfor en annen, det har vi blant annet sett i debatten på NRK. Og uansett er det for sent å gjøre noe med dette nå. Historisk sett er det likevel interessant å se hvordan andre land har prioritert her. Jeg ble faktisk litt overrasket over at det var såpass mange land der lærere har blitt prioritert og at UNESCO også har satt dette på sin agenda. (Kilde: Forbes 2.4.2021, Nick Morrison)

Jeg tar derfor ikke for hardt i når jeg sier at de fleste land anerkjenner at lærere har gjort en formidabel og betydningsfull innsats under pandemien. Bare synd det ikke ble verdsatt mer her.

Powered by Labrador CMS