– Hvis Utdanningsforbundet tror NHO Geneo snakker barnehageyrket ned, har de misforstått

Debatt: – Det haster med å styrke barnehagen som forebyggende arena og tilrettelegge for at flere med treårig høyskoleutdanning kan få fast stilling i barnehagene.

Publisert

Ann Mari Milo Lorentzen svarermitt innlegg 30. mai og utrykker at hun er bekymret for NHO Geneos syn på bemanningsnormen og barnehagelæreres kompetanse. Hun påstår at vi ønsker å skrote bemanningsnormen i sin helhet. Når jeg skriver at det er på tide å evaluere bemanningsnormen, er det det jeg mener. Ikke at vi ønsker å kvitte oss med den.

Innlegget mitt fremmer et forslag om å evaluere bemanningsnormen slik at vi kan sikre sektoren tilstrekkelig med kvalifiserte barnehagelærere. Barnehagelærerens rolle er avgjørende for barnehagers kvalitet. Vi i NHO Geneo forstår dette og støtter opp under at en høy andel kvalifiserte lærere er essensielt for kvalitet.

Åpne for dialog

Utdanningsforbundets leder hevder at NHO Geneo vil at eiere skal unngå minstenormene for å spare penger. Dette er feil. Tvert imot. Jeg argumenterer for at minst 60 prosent av de ansatte i barnehagesektoren skal være barnehagelærere.

Vi er svært opptatt av å opprettholde høye standarder for kvalitet, og har store ambisjoner om det. Vi ønsker reelle løsningsforslag som tar sektorens kvalitetsutvikling og faktiske situasjon på alvor.

For vi er åpne for dialog, og ønsker å forstå grunnlaget for Utdanningsforbundets bekymringer, slik at vi sammen kan arbeide for sektorens beste. Og vi er i utgangspunktet enige om at vi trenger flere barnehagelærere, men vi mener at vi også må se hva som faktisk skjer i sektoren.

Kleppe og Bjørnestad (2019) viser at det er vanskelig å dokumentere tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og kvalitet i barnehagene. Forskningen viser at kombinasjonen av økt plantid og flere barnehagelærere har noen ulemper for personale og barna, ved at voksentettheten går ned og at pedagogene ikke er tilstede. Det samme finner Rambøll (2019) i egen FOU-rapport på vegne av KS.

Krise i sektoren

Det er krise i norske barnehager. Høyskoler og universiteter jobber hardt for å styrke rekrutteringen, likevel raser søkertallene. Det handler neppe om at studieprogrammene er dårlige, men om rammevilkårene, tilværelsen og karriereutsiktene man møter etter fullført studium.

Her taler tallene. En SINTEF-rapport viser at barnehagelærere i kommunale barnehager faller ut av arbeidslivet ved 51,9 år. Det er bemanningskrise, høyt frafall fra yrket og sykefravær.

Det haster med å styrke barnehagen som forebyggende arena og tilrettelegge for at flere med treårig høyskoleutdanning kan få fast stilling i barnehagene. Å ansette andre med treårig høyskoleutdanning i barnehagene er ikke mulig i dag, som Lorentzen påstår. Dagens normering er for rigid, og de økonomiske rammebetingelsene er ikke til stede.

Vi mener at tverrfaglighet funker best når man kan og får lov til å jobbe tverrfaglig. Utdanningsforbundet mener derimot at man bygger laget rundt barnet best ved at barnehagelærere bruker tiden sin på eksterne møter med hjelpeinstanser, istedenfor å ha kompetansen internt.

NHO Geneo mener at den tverrfaglige kompetansen gjør seg best sammen med barna, ansatte og barnehagelærerne. Dette gjør at vi får flere barnehagelærere og mer bemanning til stede i barnehagegruppene, og vil mest sannsynlig styrke barnehagelærernes profesjonsutøvelse i fasen sektoren er i nå. Styrking av samarbeidet med hjelpeinstanser i kommuner er et godt tiltak, men det må være nok kompetente ansatte tilstede for å realisere tiltakene.

Snakker opp, ikke ned

La det ikke være tvil om at NHO Geneo mener at barnehagelærere skal utgjøre en selvfølgelig majoritet av alle barnehageansatte. Men vi ønsker og mener at vi trenger å hente inn mer kunnskap om effekten av bemanningsnormen og en skjerpet pedagognorm. Det er Lorentzen selv enig i.

La oss sammen støtte opp under dette. For vi snakker faktisk barnehageyrket opp når vi møter de reelle utfordringene sektoren står overfor med faktiske løsningsforslag. Ikke ned.

 

 

 

Powered by Labrador CMS