Gruppeleder Torunn Ostad i Agder Høyre

Agder Høyre går til valg på kortere sommerferie for vgs-elever

Men gruppelederen på fylkestinget innrømmer at det blir vanskelig å få til i praksis.

Publisert

«Søke staten om en prøveordning med kortere sommerferie og utsatt høstferie.» Det er ett av punktene Agder Høyre går til valg på i høstens kommunevalg.

Høyres gruppeleder på Fylkestinget, Torunn Ostad, forteller at partiet tok punktet inn i programmet på initiativ fra Unge Høyre.

– Dette er noe elevene har jobbet frem hos oss, sier Ostad. 

Når det gjelder høstferien, viser hun til at dens historiske begrunnelse ikke er like relevant som tidligere. Ferien ble opprinnelig innført for at elevene skulle kunne hjelpe til med potet-innhøstingen, og var kjent som «potetferien».

– Du får et avbrudd i skoleåret kort tid etter at du har kommet i gang. Det er også noen som har problemer med å finne aktiviteter under ferien, sier gruppelederen.

Hvordan en eventuell utsettelse av ferien skal gjennomføres i praksis, er ikke bestemt.

– Vi kan ikke gå bort fra arbeidsavtaler. Derfor må vi diskutere med skolene om det er noe som lar seg gjøre. Dette er ikke et av de viktigste punktene våre, men det har kommet som innspill fra elevene.

– Hvor mye kortere sommerferie vil dere ha?

– Det er ikke noe vi har diskutert. Det har kommet som forslag fra Unge Høyre, og vi har ikke hatt veldig konkrete diskusjoner om det.

– Det står i programmet deres?

– Arbeidslivsavtaler og tariffavtaler vil styre. Vi må se hva som er mulig å få til innenfor de rammene. Det er Ikke det første vi kommer til å få på plass. Men det er viktig å utnytte skoleåret effektivt, sier Ostad.

– Det høres ikke ut som at dette blir noe av?

– Vi jobber for å gjennomføre alt som står i programmet vårt. Vi kommer til å ha mye trøkk på det som ungdommene ønske.

Ønsker rett til lærerevaluering

Samtidig forteller hun at lover og nasjonale avtaleverk kan gjøre gjennomføringen vanskelig. Hun er også tydelig på at alle endringer vil måtte skje i samarbeid med skolene, lærerne og rektorene.

Agder Høyre ønsker også å innføre en rett til lærerevaluering. 

– Jeg har vært lærer på videregående selv, og jobber nå på Fagskolen i Agder. Jeg har sett hvor nyttig det er som lærer å få tilbakemeldinger fra elever og studenter.

Med dagens teknologi mener hun det bør være lett å få til et system som både er anonymt og enkelt. 

– Litt av poenget er at det skal brukes til noe, og at elevene blir involvert i hvordan det følges opp.

– Vil elevenes evalueringer samsvare med det faktiske læringsutbyttet?

– For det første så er min opplevelse som lærer at elevene er veldig reflekterte om sin egen læringssituasjon. Og som lærer opplever jeg det som veldig nyttig. De fleste vil jo forbedre seg i jobben sin og bli bedre, sier gruppelederen.

Powered by Labrador CMS