Afshan Rafiq er bekymret for situasjonen i Osloskolen.
Afshan Rafiq er bekymret for situasjonen i Osloskolen.

Høyre vil gjenreise Osloskolen

Debatt: Høyre foreslår en storstilt satsning på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring.

Publisert

Det er grunn til å være svært bekymret for situasjonen i Osloskolen. Flere piler peker feil vei, blant annet har Oslo hatt en nedgang på nasjonale prøver de siste årene, antallet alvorlige mobbesaker øker, og andelen elever under bekymringsgrensa i lesing og regning er sterkt økende. Likevel foreslår det rødgrønne byrådet å kutte i Osloskolen i sitt budsjettforslag 2021. Det vil ikke Høyre være med på. Det viktigste nå er å gjenreise en skole som utjevner sosiale forskjeller og som gir alle Oslobarn de samme mulighetene for å lykkes i livet.

Skoleeier har plikt til å sikre at alle elever har et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dessverre har det fremkommet det siste året at en rekke fagfolk mener Osloskolens system for oppfølging av dette er uforsvarlig. Mobbeombudet rapporterer en sterk økning av alvorlige mobbesaker, og hele Seksjon for læringsmiljø gikk høsten 2020 av i protest mot skoleeiers uforsvarlige system.

Høyre i Oslo forventer at byrådet rydder opp i dette og har en klar forventning om at det etableres et forsvarlig system. Ingen elever skal oppleve å bli mobbet, og Osloskolen skal ha klare og faglig funderte tiltak å iverksette når utrygge læringsmiljø oppdages.

Les også: Høyre mener budsjettkuttene i Oslo blir historisk høye

Høyre er bekymret for at byrådet foreslår å kutte 59,5 millioner i Utdanningsetaten, i en situasjon hvor det er oppdaget alvorlige mangler i skoleeiers forsvarlige system, og der etaten samtidig tappes for fagfolk. Derfor foreslår vi å reversere dette kuttet, med en klar forventning om at disse pengene burde vært brukt på å rydde opp i rotet i etaten.

I arbeidet med å etablere et forsvarlig system vil mobbeombudet spille en viktig rolle. Ombudet forteller om en enorm pågang de siste årene, og at ombudet har for liten kapasitet til å oppfylle det mandatet ombudet er gitt. Vi foreslår derfor å styrke ombudet med 1 million kroner.

Vi vet at flere skoler driver på kanten av det forsvarlige, og at de har vært nødt til å nedprioritere nødvendig læremateriell, spesialundervisning og assistenter. Koronapandemien har forsterket mange av disse utfordringene, I tillegg til å undervise skal læreren håndheve strenge smittevernsregler samt forberede hjemmeoppgaver for elever som er i karantene. Læreren gjør en formidabel innsats og er med på dugnaden, da er ikke tiden inne for kutt.

I vårt alternative budsjett forslag 2021 setter vi derfor av mer penger til skolebudsjettene, totalt 245,5 millioner kroner mer enn byrådet i satsinger som kommer elevene til gode. Av dette vil vi fordele 150 millioner kroner til grunnfinansiering av barne- og ungdomsskolene, slik at de skolene som har fått størst kutt de siste årene får en forsvarlig tildeling per elev.

Vår ambisjon er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Noe av det første byrådsleder Raymond Johansens byråd gjorde var å fjerne basisfag «slik at skoler også kan satse på andre fag» enn norsk, engelsk og regning. Fem år senere viser det seg å være feil politikk. Høyre foreslår en storstilt satsning på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring. Vår ambisjon er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det jobber vi målrettet for!

Powered by Labrador CMS