– Det Sjøberg hadde planer om å forelese om, går ikke under tematikken fagfornyelsen i skolen. Slik svarer instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo, Rita Hvistendahl, på kritikk fra PISA-kritiker, professor Svein Sjøberg. Foto: S. R. Nielsen, ILS
– Det Sjøberg hadde planer om å forelese om, går ikke under tematikken fagfornyelsen i skolen. Slik svarer instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo, Rita Hvistendahl, på kritikk fra PISA-kritiker, professor Svein Sjøberg. Foto: S. R. Nielsen, ILS

ILS svarer på kritikk: Ønsker å slippe yngre krefter til på Faglig-pedagogisk dag

– Svein Sjøberg er utvilsomt en engasjert og dyktig foreleser. Men instituttets bidrag på Faglig-pedagogisk dag handlet om fagfornyelsen i skolen, sier Rita Hvistendahl, instituttleder ved ILS.

Publisert

– Derfor ønsket vi å slippe til ny og relevant forskning om dette, sier Rita Hvistendahl til Utdanning. Hun er instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo.

Den kjente PISA-kritikeren, professor Svein Sjøberg, kommer i dag med krass kritikk av ledelsen ved ILS. Han mener ledelsen håndplukker forskere til Faglig-pedagogisk dag for lærere.

 

Fagfornyelsen

– Stemmer det at instituttledelsen i år håndplukker hvilke forskere de ønsker å invitere til Faglig-pedagogisk dag?

– Det stemmer at vi i år henvendte oss til enkeltforskere som arbeider ved instituttet. I samråd med Det utdanningsvitenskapelige fakultet valgte vi fagfornyelsen i skolen som overordnet tema for instituttets bidrag til årets Faglig-pedagogiske dag for lærere. Om to år kommer det nye læreplaner i fagene i skolen, og utkastene til læreplaner er åpne for innspill nå. Da var det naturlig å invitere aktuelle forskere som arbeider med temaer som angår fagfornyelsen. Etter at vi hadde fått beskjed om å begrense antall bidrag fra ILS i år, deltok instituttet med 6–7 foredrag.

– Hvorfor ble ikke professor Svein Sjøberg invitert?

– Det Sjøberg hadde planer om å forelese om, går ikke under tematikken fagfornyelsen i skolen. Faglig-pedagogisk dag er et etterutdanningstilbud for lærere og skoleledere. Da mener vi det er naturlig å presentere ny og aktuell forskning som handler om undervisning og læring i fagene i skolen.

– Så det er ikke Sjøbergs kritiske holdning til internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS som er bakgrunnen for at dere ikke har invitert ham?

– Nei, Sjøberg har i mange år bidratt på Faglig-pedagogisk dag med sine kritiske synspunkter, senest i 2017. Han er velkommen til å fremføre sin kritikk i ulike sammenhenger. Men på årets Faglig-pedagogiske dag valgte vi den pågående fagfornyelsen i skolen som tema for instituttets bidrag. Da er det naturlig for instituttledelsen å spørre våre ansatte som forsker på undervisning og læring i fagene, sier hun.

 

Yngre krefter

– Sjøberg fikk universitets formidlingspris i 2013 og er en populær foreleser. Har det betydning?

– Svein Sjøberg er utvilsomt en engasjert og dyktig formidler. Da han fikk formidlingsprisen, holdt han en åpen forelesning og instituttet inviterte ham ut for å feire på et fint sted i Oslo. Vi er selvsagt stolte av at han ble tildelt den prisen. Sjøberg har gjennom årene gitt oss mange verdifulle bidrag både innen forskning og skoledebatt, og han deltok på Faglig-pedagogisk dag senest i 2017. Det setter vi stor pris på, sier hun og legger til:

– Svein Sjøberg er nå pensjonert, så når instituttet skal velge ut noen få bidrag, da ønsker vi å slippe yngre krefter ved instituttet til.

– Sjøberg er tilknyttet Universitetet i Oslo som professor emeritus og han skriver fortsatt forskningsartikler som «teller». Er det ikke da viktig at hans kritiske stemme får slippe til?

– Det er flott at Sjøberg fortsatt skriver vitenskapelige artikler og bidrar til en aktiv skoledebatt, sier Hvistendahl.

 

1000 deltakere

– Da Sjøberg foreleste på Faglig-pedagogisk dag i fjor, inviterte lektorstudentene ham til en lunsjforelesning i etterkant for at han skulle snakke om de internasjonale undersøkelsenes innflytelse i skolehverdagen. Nå har han blitt invitert til å holde lunsjforelesning igjen. Hva tenker du om det?

– Det er han selvsagt velkommen til. Vi vil gjerne ha en åpen debatt rundt PISA og TIMSS og andre nasjonale og internasjonale undersøkelser. Det er fritt fram for denne type debatt på UiO, men i litt andre sammenhenger enn på etterutdanningsdagen for lærere og skoleledere, sier Hvistendahl.

– Hvordan er interessen for å delta på Faglig-pedagogisk dag?

– Etter det jeg kjenner til, deltar rundt 1000 lærere og skoleledere, sier hun.

– Tidligere har universitetet samarbeidet med Utdanningsetaten i Oslo og lærerorganisasjonene om innholdet i fagdagen. Er dere fortsatt åpne for innspill til temaer og forslag til forskere?

– Det er Universitetet i Oslo sentralt som arrangerer faglig-pedagogisk dag, med bidrag fra hele universitetet. ILS står kun for en liten del av dette. Hvis organisasjonene ønsker å komme med innspill til faglig-pedagogisk dag, så må de henvende seg direkte til arrangøren, avslutter Hvistendahl.

Powered by Labrador CMS