– En av ti jenter og en av tjue gutter har vært utsatt for et seksuelt overgrep i løpet av oppveksten, fortalte barneombud Anne Lindboe under Lucy Smiths barnerettighetsdag. Arkivfoto: Jørgen Jelstad, Utdanning
– En av ti jenter og en av tjue gutter har vært utsatt for et seksuelt overgrep i løpet av oppveksten, fortalte barneombud Anne Lindboe under Lucy Smiths barnerettighetsdag. Arkivfoto: Jørgen Jelstad, Utdanning

Hvert 20. barn opplever alvorlig vold fra foreldre

Vold mot barn er den største trusselen mot barns helse i dagens Norge, sa barneombud Anne Lindboe under Lucy Smiths barnerettighetsdag i dag.

– Hvert 20. barn i Norge har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene. De fleste av dem gjentatte ganger, sa Lindboe under arrangementet, som fant sted ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Barnerettighetsdagen i 2017 arrangeres den 22. november.

Her kan du lese mer om barnerettighetsdagen

– En av ti jenter og en av tjue gutter har vært utsatt for et seksuelt overgrep i løpet av oppveksten, fortsatte Lindboe.

Hun bygger i stor grad på Barnevoldutvalget, som la fram sin rapport 22.juni i år, men også på henvendelser til Barneombudet fra barn. «Voldsfri barndom – god helse» er Barneombudets hovedprosjekt i 2017 og 2018.

– I stedet for å bruke energien sin på lek og skole, er dette barn som blir tvunget til være på vakt. Trygghet og omsorg er erstattet med redsel og dårlig selvbilde, sa Lindboe, og fortsatte:

– Barn som har opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt er overrepresentert i rus, barnevern, psykisk helsevern, blant dem som selger sex, og blant innsatte i fengsel.

– Fordi kroppen har vært i konstant beredskap, har immunforsvaret blitt redusert. Dermed har de også større fare for sykdommer, som slag, kreft, sykelig overvekt, diabetes og hjertesykdommer, sa Lindboe.

Hun viste til at et gjentakende funn for Barnevoldutvalget var at tjenestene som skal hjelpe barna, definerte barnas adferd som problemet, uten å forsøke å finne ut hva som var årsaken til barnas adferd. Mange av barna fikk diagnosen ADHD og ble satt på medisiner, selv om deres adferdsuttrykk var i samsvar med barn som lever med vold, misbruk eller omsorgssvikt.

Lindboe viste også til Barnevoldutvalget, som har fått regna ut at produksjonstapet hos dem som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt i barndommen, er opp mot 33 milliarder 2015-kroner. De utelukker ikke at de i praksis kan ligge nærmere 75 milliarder kroner.

– I dag bruker Norge 8 milliarder kroner på barnevern, politi, barnehus, krisesentre, utdanning, helse og kriminalomsorg. Kostnadene for konsekvensene av mishandling av barn er altså mange ganger større enn det man i dag investerer for å forebygge og behandle, sa barneombud Anne Lindboe.

Powered by Labrador CMS