Lærere førte voldsstatistikk

I 2003 var det 729 tilfeller av slag, 421 spark, 88 tilfeller av spytting, 84 tilfeller av lugging, kloring eller kvelningsforsøk, 307 tilfeller av annen vold og 291 tilfeller av trusler ved grunnskoler i Drammen.

Lærerne ved 19 grunnskoler i Drammen har som de første i landet loggført antall slag, spark og det de ellers har observert av vold og trusler, skriver Aftenposten i dag. Undersøkelsen er basert på det lærerne har vært vitne til og er ikke vitenskapelig basert.

Inger Gjønnes, koordinator for forebyggende arbeid i Drammen kommune, sier til avisen at hun ikke tror Drammen er spesiell når det gjelder vold i skolen. Hun antar at mørketallene er store siden undersøkelsen er basert på det læreren ser. Statistikken skal brukes til å sette inn ekstra ressurser der det trengs. Gjønnes mener også det er viktig at hver enkelt skole analyserer tallene.

Professor Erling Roland ved senter for atferdsforskning sier at undersøkelser gjennomført i 1998 og 2001 viser at skolevolden har økt, og at opp mot tre prosent av elevene i grunnskolen brukes fysisk vold mot medelever. Roland peker på at mobbing er langt mer utbredt enn vold.

 

 

 

Powered by Labrador CMS