Viktig bok om funksjonshemmede

”Ingen armer, ingen kake” er megetsigende tittel på ei ny og annerledes bok om det å være funksjonshemmet i Norge. Det er fotograf Anne Lise Flavik, som tidvis frilanser for Utdanning, som er redaktør av den vakre og kunstneriske boka.

Det er midler fra Sosial- og helsedirektoratet som har gjort boka mulig. Boka inngår som del i direktoratets kampanje ”Ingen hindring” der oppmerksomheten rettes mot funksjonshemmedes situasjon i Norge i dag.

 

Det var storstilt lansering av boka i Sosial- og helsedirektoratet fredag. Mange av bidragsyterne til boka var til stede, både en rekke av de funksjonshemmede hvis livshistorie og livssituasjon boka handler om, samt flere av forfatterne og fotografene som har bidratt i boka. Også flere sentrale personer fra norsk arbeidsliv som er intervjuet i bok var der, blant annet konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas og administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr. Sistnevnte har skrevet forordet i boka.

 

Det er sterke livshistorier leseren møter i boka. I løpet av den to timer lange seansen fredag leste forfatter Toril Brekke opp den gripende historien hun har skrevet basert på intervju med blinde Anne Margrethe Lund, som i dag er frilanssangerinne, komponist, skribent, personlig veileder og stemmepedagog. Hennes historie er et eksempel på hvordan det går an å gjøre begrensninger til muligheter. Felles for alle historiene i boka er at de forteller om funksjonshemmede mennesker som har lært å stole på seg selv og få seg en jobb på tross av sine funksjonshemninger. De har ingenting å takke systemet for.

 

– Å stole på seg selv og å være løsningsorientert, er noe en må lære seg hvis en ønsker å gjøre ting, sa blinde Morten Tollefsen, forsker og medeier i MediaLT. Hans historie i boka, ”Fugl med propell”, er fortalt av forfatter Vigdis Hjort og Morten Krogvold er fotograf.

 

– Det handler om å gjøre begrensninger til mulighet, sa Tollefsen. I hans datafirma er over 50 prosent av de ansatte funksjonshemmede.

 

Bare 40 prosent i jobb

De harde fakta som ligger til grunn for direktoratets satsing på boka, er at bare 40 prosent av mennesker med nedsatt funksjonshemming er i arbeid i Norge i dag.

 

– Dersom vi ønsker et mer mangfoldig arbeidsliv bør vi få flere ut i arbeidslivet, sa divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Anne Lieungh, under boklanseringen.

 

Det var for øvrig oppdagelsen av at funksjonshemmede er mangelvare i norsk arbeidsliv, som satte Anne Lise Flavik på ideen om å lage ”Ingen armer, ingen kake”. Som fotograf deltok hun for noen år tilbake i et prosjekt for å synliggjøre funksjonshemmede i mediene. Hun oppdaget at det nesten bare fins foto av funksjonshemmede i tilknytning til omsorg og pleie i norske fotodatabaser. Det fins knapt fotografier av funksjonshemmede i arbeid.

 

Flavik fortalte at hun før arbeidet med boka var overbevist om at hun selv var uten fordommer i forhold til funksjonshemmede.

 

– Men jeg hadde fordommer. Og jeg rødmer ennå av dem, vedgikk hun. Hun sa at mange myter om funksjonshemmede fortsatt lever. I boka avlives fem myter: Funksjonshemmede er en ensartet gruppe. Funksjonshemmede er kostbare arbeidstakere. Funksjonshemmede er mindre effektive. Funksjonshemmede har stort sykefravær. Funksjonshemmede vil ikke jobbe.

 

– Jeg tror arbeidsgivere og politikere lider av de samme fordommene jeg selv hadde før prosessen med boka startet. Det handler mye om at hodet over snippen ikke blir vurdert når det er snakk om å ansette funksjonshemmede. Men de som lar seg forblinde av handikap, og ikke slipper til talent og kunnskap bare fordi de ser hindringene og ikke mulighetene, får heller ikke del i gevinsten, sa Flavik blant annet.

 

Samarbeidsprosjekt

Boka ”Ingen armer, ingen kake” er resultat av et samarbeid mellom flere organisasjoner og enkeltmennesker som arbeider til daglig med diskriminering og integrering i arbeidslivet for funksjonshemmede. Boka består blant annet av 13 skjønnlitterære tekster, der utgangspunktet er funksjonshemmede i forskjellige arbeidsmiljøer. Boka er forsynt med korte faktabaserte deler samt intervjuer av næringslivstopper, politikere og foreninger som har, eller vil legge til rette for, integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

 

– Det er en kjempeutfordring at funksjonshemmede ikke får jobb. Boka bidrar til å skape nye bilder og innlegg i debatten for å få flere i jobb, sa Tor Sagli, direktør i NAV. Han tilføyde at boka med fokus på de gode historiene, gir inspirasjon til å arbeide videre med feltet.

Det er i alt 700 000 kvinner og menn som ikke er i arbeid i Norge i dag.

 

– Mange av dem mot sin vilje. Flere kunne vært i jobb om de møtte et mer fleksibelt, tolerant og åpent arbeidsliv, sa Sagli.

 

– Jeg håper boka gir den samme inspirasjon til arbeidssøkere, arbeidsgivere og myndigheter som den har gitt meg, uttalte Finn Bergesen jr., administrerende direktør i NHO, som minnet om at de fleste av oss er funksjonshemmet i forhold til noe.