Regjeringen planlegger eget videreutdanningstilbud for lærerspesialister

Det kan fort bli hard kamp om å komme inn med kun 15-20 planlagte studieplasser fra neste høst.

Publisert

Ordningen med lærerspesialister er et toårig pilotprosjekt som prøves ut fra og med dette skoleåret. Rundt 200 lærere skal delta i ordningen. Til sammen 37 kommuner, fylkeskommuner og en privat videregående skole får lærerspesialister.

Krav til lærerspesialistene:

  • Relevant kompetanse for faget i spesialiststillingen.
  • Fordypning i spesialiseringsfaget.
  • Minst fem års erfaring som lærer.
  • Gjennomført faglig prosjekt i spesialiseringsfaget.
  • Hatt spesielt ansvar for å følge forskning og fagutvikling i spesialiseringsfaget.

Fra neste høst skal også lærere kunne søke seg til et eget viderutdanningstilbud for lærerspesialister. 

 

Flere parter involvert

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en prosess for å utvikle innholdet i et slikt tilbud. De skriver i en e-post til Utdanning at medlemmer fra lærerutdanningsmiljøene, Utdanningsforbundet, KS, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil delta i en arbeidsgruppe for å utvikle tilbudet.

– Det legges opp til at spesialistutdanningen skal inneholde en faglig fordypning på et spesialiseringsområde kombinert med utprøving i praksis og tilleggsemner som er særlig relevante for å fungere godt i rollen som lærerspesialist, skriver statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, via e-post.

Lærerspesialistene som i dag er valgt ut i pilotering av spesialistordningen anses i utgangspunktet å være tilstrekkelig kvalifisert. 

 

15-20 plasser

Ifølge en intern e-post i Kunnskapsdepartementet hvor planleggingen diskuteres, vil tilbudet ha en økonomisk ramme på tre millioner kroner og kun bestå av 15-20 plasser.

– Tiltaket har i denne omgang en begrenset økonomiske ramme. Basert på erfaringer med det som nå utvikles, vil grunnlaget for en utvidelse bli vurdert for senere budsjettår, skriver Jordahl.

Ifølge den interne e-posten vil ikke lærere som tar denne utdanningen være garantert en funksjon som lærerspesialist, men de vil være godt kvalifisert for en slik stilling. I e-posten står det at studiet vil inneholde emner som skal være særskilt relevante for lærerspesialistene, slik som aksjonsforskning, læringsledelse, kollegaveiledning, skoleutvikling og fordypning i fagdidaktikk i spesialiseringsområdet.

– Spesialistfunksjonene skal bidra til å styrke elevenes faglige læring. Temaet er gode undervisningsmetoder og spesialiseringsområdene i piloteringen kobles til realfag eller norsk, med særlig vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring, skriver Jordahl. 

– Når det gjelder oppstart av studier fra 2016, er det med forbehold om at det som utvikles kan godkjennes som kvalitativt godt og gjennomførbart, skriver Jordahl.

Powered by Labrador CMS