Steinar Strømsli takket for tilliten etter å ha blitt valgt til leder for Utdanningsforbundet Vestland
Steinar Strømsli takket for tilliten etter å ha blitt valgt til leder for Utdanningsforbundet Vestland

Steinar Strømsli skal lede nye UDF Vestland

Steinar Strømsli ble tirsdag ettermiddag valgt til å lede Utdanningsforbundet Vestland. Med seg som nestleder får han Mildrid Kronborg Økland. Det sammenslåtte fylkeslaget blir virksomt fra 1. august.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. august 2020 blir Utdanningsforbundet Hordaland og Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane sammenslått til Utdanningforbundet Vestland.

Tirsdag 9. juni ble årsmøtet avholdt, for første gang digitalt på Teams.

Onsdag 10. juni avholdes det digitalt stiftelsesmøte i forbindelse med sammenslåingen til Utdanningsforbundet Finnmark og Troms. Dette er siste fylkeslag ut. Fra høsten er det ikke lenger 19 fylkeslag, men 11.

Mildrid Kronborg Økland
Mildrid Kronborg Økland

Steinar Strømsli er i dag leder for Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane. Mildrid Kronborg Økland er i dag nestleder i Utdanningsforbundet Hordaland.

Begge ble innstilt til disse vervene av valgkomiteen og begge ble valgt ved akklamasjon. Dagens leder i Hordaland, Anita Knapskog, stilte ikke til valg.

Etter valget sa Strømsli:

– Tusen takk for tilliten og takk til valgnemnda for å ha klart å komme fram til en samlet innstilling. Jeg kommer til å være like mye fylkesleder for barnhagelæreren i Etne som skolelederen i Måløy, sa han og la til.

– Nå skal jeg lære meg navnene på alle lokallagsledere og alle hovedtillitsvalgte i hele Vestland. De som kjenner meg vil kanskje tenke at jeg lover for mye, men viljen er i alle fall der.

Berømmet innsatsen

Steinar Strømsli har permisjon fra sin jobb som lærer ved Halbrend skule i Sunnfjord i Vestland. Mildrid Kronborg Økland er lektor med permisjon fra sin jobb på Osterøy videregående skole i Vestland.

Også Økland takket for tilliten og hun berømmet innsatsen som har vært gjort i forbindelse med sammenslåingen.

Det nye fylkesstyret består av i alt 15 medlemmer og åtte varamedlemmer valgt med akklamasjon. Det ble også valgt seks hovedtillitsvalgte med seks varamedlemmer uten motkandidater.

Større og sterkere

Avtroppende fylkesleder i Hordaland, Anita Knapskog, åpnet stiftelsesårsmøtet i fylkeslaget Vestland med å lese diktet "Elvene møtes" av forfatter Olav H. Hauge. Hun mener diktet er et godt bilde på det som nå er i ferd med å skje med å skje med de to eksisterende fylkeslagene i sammenslåingsprosessen.

– Nå skal vi sammen starte noe som er større og sterkere, sa Knapskog.

Hun viste også til den formidable innsatsen som er gjort av ansatte i barnehager og skoler under koronakrisen. I tillegg roste hun tillitsvalgte og ansatte i forbundet.

– Det har vært gjort en formidabel innsats og dere har all grunn til å være stolte av dere selv for hvordan dere har taklet omstillingen. Dere har vært sindige, kloke og villige til å bidra.

Fylkeslederen i Hordaland la til at kohort- og koronaorganiseringen har vist hvilken betydning bemanningsnormen har hatt for ro og kvalitet i barnehagen.

– Koronakrisen har vist oss barnehagen som noe mer enn en oppbevaringsplass for barna når foreldre er på jobb. Den har også vist oss betydningen av en trygg skolehverdag og bekymringen for de sårbare barna etter at skolene stengte, sa hun.

Får 22.000 medlemmer

Steinar Strømsli sa at han er uendelig glad for at Utdanningsforbundet Vestland nå stiftes. Han mener sammenslåingen vil være en styrke for forbundet.

Samtidig erkjenner han at det er betydelige strukturelle forskjeller mellom dagens to fylkeslag.

– Alle detaljer er ikke på plass ennå og det som skal skje framover kommer nok til å utfordre både tilsatte og lokallag. Men jeg er sikker på at dette skal gå bra, sa han.

Vestland vil få ansvar for 22.000 medlemmer og Strømsli lover at alle skal bli hørt og at de tillitsvalgte både lokalt og sentralt kommer til å gjøre en god jobb for alle.

– Umusikalsk å streike

Både Strømsli og Knapskog adresserte utfordringer skoler og barnehager står overfor med tanke på økonomi framover:

– Det kan bli nedskjæringer, større barnegrupper og større klasser. Og det antydes et resultat i det kommende lønnsoppgjøret på en og en halv prosent. Da er det ikke penger å forhandle om, påpekte Strømsli.

– Dette skjer i et år der vi skulle gå ut og vise at lærerne har tapt i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør de siste årene og en rapport som slår dette fast er straks klar.

Han nevnte samtidig at sykepleierne har sagt at de er villige til å gå ut i streik.

– Men er det i dette oppgjøret vi skal gjøre det? Med permitterte, sårbare barn og mange koronasyke? spurte han retorisk: – Det vil være umusikalsk å streike nå.

Han la samtidig til at det er fullstendig uaktuelt at sykepleierne skal få mer.

– Nå må vi stå sammen i fellesskap for å oppnå noe bedre på sikt. Enkeltindividet må noen ganger vike for fellesskapet. Det er dette fagforeningene står for, påpekte han.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal hilste årsmøtet, og sa han gleder seg til å samarbeide med det nye fylkesstyret.

– Det finnes lovverk og avtaler, men de må brukes med skjønn og derfor trenger vi kloke tillitsvalgt, sa Handal.

Tre resolusjoner ble overlevert til fellesstyret for de to fylkeslagene; en dreier seg om nynorsk og hjelpemidler, en om bemanning i barnehagen og en om 9A-5-saker og lærernes rettsvern.