– Det som først og fremst trengs nå, er at lærerne får flere kolleger, slik at de har tid til den enkelte elev, sa Trond Giske (Ap) (til høyre). Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fasthold at den viktigste satsingen er etterutdanning. Foto: skjermdump fra Arendalsukas YouTube-kanal.
– Det som først og fremst trengs nå, er at lærerne får flere kolleger, slik at de har tid til den enkelte elev, sa Trond Giske (Ap) (til høyre). Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fasthold at den viktigste satsingen er etterutdanning. Foto: skjermdump fra Arendalsukas YouTube-kanal.

Giske og Isaksen i full strid om lærernorm under skoledebatten i Arendal

Den store skoledebatten i Arendal var preget av at Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske er dypt uenige om norm for lærertetthet.

Publisert

«Hadde vi ikke verdens beste skole likevel?», var tittelen på den store skoledebatten i Kulturhuset i Arendal tirsdag. Som ventet ble norm for lærertetthet et av de store stridstemaene.

 

– Vi har satset på videreutdanning av lærere og skal nå bruke en milliard på det i år, sa Isaksen.

Han sa at en lærernorm vil føre til at de store kommunene får nesten alle de nye lærerne, og at det blir mindre rom for å drive god lokal skolepolitikk.– Videreutdanning av lærere er bra. Men det som først og fremst trengs nå, er at lærerne får flere kolleger, slik at de har tid til den enkelte elev, sier Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet.

Han får full støtte av KrFs skolepolitiske talsperson Anders Tyvand, som også var i panelet. Men Tyvand går lenger enn Giske, som ønsker en norm på kommunenivå. KrF vil i likhet med SV og Utdanningsforbundet ha en norm på skolenivå.

 

Bedt om å konkretisere lærernorm

Steffen Handal ville, i likhet med Isaksen, at Giske konkretiserer hvordan de vil utforme sitt forslag til norm for lærertetthet. Handal ser på målet om flere lærere i skolen og tid til hver elev som en av de viktigste sakene politikerne bør satse på i kommende stortingsperiode.

Leder for Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, kommenterte ikke striden om lærernorm direkte, men sa at det aller viktigste for elevene er at læreren har nok tid til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han fikk både lov til å utfordre debattantene og kommentere debatten i etterkant.

Debatten ble ledet av NRK-veteran Anne Grosvold. I panelet var, i tillegg til Trond Giske og Torbjørn Røe Isaksen, KrFs skolepolitiske talsperson, Anders Tyvand, leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, leder i Skolelederforbundet Solveig Hvidsten Dahl og barneombud Anne Lindboe.

 

Byråkrati og testing

Mindre byråkrati i skolen var ett av de andre temaene under debatten. Men selv om det er bred politisk enighet om at det ikke bør brukes unødig tid på byråkrati, og minst tre «tidstyvutvalg» har foreslått ulike ryddetiltak, er det fortsatt uenighet om hvordan oppryddingen skal skje.

Kunnskapsministeren mener den statlige oppryddingen stort sett er gjort. Han nevnte blant annet at regjeringen har fått fjernet en kartleggingsprøve, samt rapporteringen av at underveisvurdering er gjennomført, ikke lenger skal skje. Men han vil ikke fjerne nasjonale prøver eller Elevundersøkelsen.

Trond Giske mener en mer omfattende rydding må til. Men også Arbeiderpartiet ønsker å beholde de nasjonale prøvene.

Steffen Handal mener rapporterings- og testregimet i skolen fortsatt er for omfattende. Han tar blant annet til orde for å fjerne PISA-undersøkelsene. Handal mener de brukes til å fremme en usunn konkurransementalitet, at de stort sett brukes av media til å lage rangeringslister og at resultatene i mindre grad blir brukt til å fremme god læring i klasserommet.

Handal fikk ikke støtte fra lederen i Skolelederforbundet Solveig Hvidsten Dahl, på sitt ønske om lærernorm på skolenivå.

Barneombudet krever kvalifiserte lærere i spesialundervisning

Barneombud Anne Lindboe var opptatt av at omtrent halvparten av elevene med rett til spesialundervisning, undervises av assistenter uten godkjent lærerutdanning. Hun sa at det er grunnleggende menneskerett å få tilpasset undervisning for denne elevgruppa, og hun lovet å ikke gi seg før alle elever med rett til spesialundervisning får en kvalifisert lærer.

 

Her kan du se hele debatten på Arendalsukas YouTube-kanal.

Powered by Labrador CMS