Audun Lysbakken (SV) og Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk tydelig fram hva som skiller de to partiene i utdanningspolitikken. Foto: Marianne Ruud
Audun Lysbakken (SV) og Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk tydelig fram hva som skiller de to partiene i utdanningspolitikken. Foto: Marianne Ruud

Lysbakken og Isaksen fikk fram forskjellene

De er uenige om lærertetthet, testing og fraværsgrense. Uenigheten kom tydelig fram da Torbjørn Røe Isaksen (H) og Audun Lysbakken (SV) barket sammen til debatt i Oslo mandag kveld.

Publisert

Mandag kveld møttes kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og partileder Audun Lysbakken (SV) til politisk duell om skolen på Kulturhuset i Oslo. Nesten 200 personer trengte seg sammen i lokalet og de sist ankomne måtte stå i døråpningen.

– Jeg har nettopp begynt på lærerutdanningen og jeg lurer på om skolen kommer til å ha råd til å ansette alle oss med mastergrader, spurte en fersk student da debatten var over.

– Partene har heldigvis inngått en tariffavtale som gjør at dere får uttelling for den kompetansen dere får, sa Torbjørn Røe Isaksen.

– Hvis SV kommer i regjering, blir det norm for lærertetthet, og da blir kommunene nødt til å ansette dere, sa Audun Lysbakken.

I panelet satt også Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og Tarjei Helland, stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Ida Søraunet Wangberg, utreder i Manifest Tankesmie, ledet samtalen.

 

Isaksen forsvarte fraværsgrensen

Torbjørn Røe Isaksen er helt sikker på at fraværsgrensen er et godt grep for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Audun Lysbakken er slett ikke sikker på at fraværsgrensen er det riktige grepet. SV har programfestet at de vil fjerne den.

Audun Lysbakken vil ha maksimum 15 elever per lærer på de laveste trinnene i grunnskolen og maksimum 20 elever på de høyeste. Han mener lærerne trenger flere kolleger. Isaksen har mer tro på at lærere med fordypning i de fagene de skal undervise i, vil gi bedre resultater.

 

PISA og matematikk-krav

Kunnskapsministeren mener nasjonale prøver og PISA gir viktig informasjon om elevenes læringsresultater. Han hevder at myndighetene og skoleeier har behov for analyser av resultatene for å kunne sette inn riktige tiltak. SV-lederen mener det er for mye testing og rangering i skolen. Han vil at de nasjonale prøvene skal bli utvalgsprøver og at Norge melder seg ut av PISA.

Lysbakken vil fjerne kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Isaksen vil beholde inntakskravet og vurderer å utvide det til å gjelde flere fag.

Men da temaet var IKT i skolen, var skillelinjene mindre. Her vil begge legge vekt på den pedagogiske bruken.

Debatten ble arrangert av tankesmiene Manifest og Civita.

Powered by Labrador CMS