- Dommen er en seier for elevene

– Det at KS har fått medhold i Arbeidsretten i at lærerne skal undervise det antall timer som leseplikten angir, er en forståelse av arbeidstidsavtalen lærerorganisasjonene tidligere har gått med på, sier rådgiver i KS, John Røyrvik.

Han tilføyer at den skjellsettende endringen i lærernes arbeidstidsordning som gjør at lærerne kan pålegges å jobbe mer effektivt, kom som en konsekvens av Skolepakke 1 i 2000.

– Lærerne fikk en særskilt lønnsopptrapping og gikk med på som en gjenytelse en intensjonsavtale om å jobbe mer effektivt. Praktiseringen av denne avtalen har vært en liten verkebyll for lærerorganisasjonene. Arbeidsretten har nå gitt KS og staten medhold i at deres tolkning av avtalen er rett, og at måten Sandefjord videregående blant annet praktiserer avtalen på, er korrekt, sier Røyrvik: Han understreker at avtalen innebærer at lærerne kan pålegges å undervise det antall timer leseplikten angir, selv om deres ”vanlige” klasser og elever har fri.

Røyrvik tilføyer at hensikten med effektiviseringen er at den skal gi pedagogisk gevinst og komme elevene til gode. Han ser ikke bort fra at flere arbeidsgivere vil benytte seg av ordningen etter kjennelsen i Arbeidsretten. Det er særlig i videregående skole at arbeidsgiver har mulighet til å disponere lærere til å undervise i andre fag. I grunnskolen har lærerne høyere leseplikt og en mer kompakt timeplan.

– Det er grunn til å tro at de arbeidsgivere som har sittet på gjerdet og ventet på avgjørelsen i Arbeidsretten, nå vil hoppe ned av gjerdet og bruke dommen, sier han.

– Vil ikke en slik praktisering øke konfliktnivået mellom KS og lærerne?
– Den burde ikke gjøre det. Hensikten med avtalen og praktiseringen av den er at den skal gi pedagogisk gevinst og komme elevene til gode, sier Røyrvik.

Han tilføyer at en ny arbeidstidsavtale dessuten er på trappene som et resultat av årets tariffoppgjør. Avtalen skal forhandles fram gjennom lokale prosesser mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.
– KS er ikke interessert i at det skal være et høyt konfliktnivå mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, men tvert imot at det skal foregå et positivt samarbeid mellom KS og organisasjonene, sier Røyrvik.

Tilfredse utdanningsdirektør
Utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold fylkeskommune sier til Tønsbergs Blad at han er godt fornøyd med dommen i Arbeidsretten.
– Den bekrefter at vi har en korrekt praksis ved skolene i Vestfold. Dommen betyr at skolene kan disponerer lærerne på dager der elevene har andre aktiviteter, for eksempel eksamen, ekskursjoner eller teaterbesøk. Enkelt sagt får ikke lærerne fri når elevene har andre aktiviteter, sier han.

– Jeg håper vi nå kan skape arbeidsro i skolene og sammen med lærerne utvikle den videregående skolen i Vestfold, sier Trine Juell (Ap), leder i hovedutvalg for utdanning.

Powered by Labrador CMS