Antall unge uføre øker her i landet. Illustrasjonsfoto
Antall unge uføre øker her i landet. Illustrasjonsfoto

Flere unge uføre

De siste årene har det blitt flere unge som ikke kan jobbe eller gå på skole. Østfold er på uføretoppen, og her er 3.7 prosent av de unge uføre.

Publisert

–Vi mister en del unge på veien, og det har vi ikke råd til, sier Freddy Andre Øvstegard fra SV. Øvstegard er Stortingets yngste politiker og kommer fra Østfold, det fylket som har flest unge uføre.

Økning

I hele landet har andelen uføre mellom 18 og 29 år, økt fra 1.6 til 2.1 prosent siden 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I Østfold er tallene enda høyere. Her er 3.7 prosent av de unge, uføre.

Øvstegard mener en forklaring på at antall unge uføre øker, er kutt i velferdsgoder.

–Regjeringa har gjort noen usosiale kutt som dytter unge ut av utdanning og arbeid. Det er viktig at de som har evne til å jobbe får hjelp til å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier Øvstegard. Han mener det er viktig at NAV lytter til de unge, og ser hva de unge trenger hjelp til.

–Det er ikke lett å bli ufør, og det er heller ikke lukrativt. Unge uføre er en sammensatt gruppe, og noe av økningen av antall unge uføre kan forklares med medisinens utvikling og lengre liv for alvorlig syke, sier Øvstegard. Men han tror samtidig at enkelte unge som blir uføre kunne blitt hjulpet inn i arbeidslivet.

–Reglene for hvor mye man kan jobbe bør endres. Vi må ha et system som oppfordrer folk til å være så aktive de klarer, uten at de mister støtten fra NAV, sier Øvstegard.

Uføre i Østfold

De siste tre årene har antall unge uføre økt. I 2015 var 1.6 prosent av den unge befolkningen ufør. I 2018 var tilsvarende tall 2.1 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Østfold er tallene enda høyere, og økningen større. Her har andel unge uføre økt fra 2.7 prosent i 2015, til 3.7 prosent i fjor. Øvstegard som kommer fra Østfold mener dette kan skyldes klasseforskjellene i fylket.

–Det er store klasseskiller i Østfold. Hos oss har befolkningen lavere utdanning, arbeidsledigheten er større og folk har større helseproblemer. Velferdskuttene har ført til at flere østfoldinger er blitt fattige og forskjellene større, sier Øvstegard. Han har tro på tillitsbasert behandling på NAV.

2015 2016 2017 2018

Østfold 2,7% 2,9% 3,2% 3,7%

Hele landet 1,6% 1,7% 1,9% 2,1%

kilde: SSB