- Det er viktig å få vite mer om hvordan overgangen fra barnehage til skole oppleves, hvor mange som opplever mobbing de første årene og hvor mange som får seg venner og føler seg trygg på skolen., sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Arkivfoto: Utdanning
- Det er viktig å få vite mer om hvordan overgangen fra barnehage til skole oppleves, hvor mange som opplever mobbing de første årene og hvor mange som får seg venner og føler seg trygg på skolen., sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Arkivfoto: Utdanning

Tybring-Gjedde ber Sanner lytte også til de yngste skolebarna

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde mener Elevundersøkelsen må utvides til småtrinnet. De yngste barna i skolen må også høres, sier hun.

– Jeg vil utfordre kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen til å innføre egne elevundersøkelser for de yngste trinnene, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Tybring-Gjedde, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre, mener Høyre i regjeringen må gjøre mer for å få kunnskap om de yngste barnas trivsel og læringsglede.

I dag er det bare de eldste barna – fra 5. klasse og oppover – som får uttale seg om hvordan de har det på skolen gjennom de årlige elevundersøkelsene.

– Også de yngste barna har meninger om sin hverdag og hvordan de skal føle seg trygge på skolen. De bør også bli hørt, sier hun.

 

Vil avdekke forskjeller

Tybring-Gjedde sier det er viktig å få vite mer om hvordan overgangen fra barnehage til skole oppleves, hvor mange som opplever mobbing de første årene og hvor mange som får seg venner og føler seg trygg på skolen.

– Det er mange voksne som har meninger om dette, men nå er det på tide å spørre barna selv, sier hun.

Hun viser til et  forsøksprosjekt i Hedmark, der 1.800 seksåringer ble stilt en rekke spørsmål om trivsel og opplevelse av skolen. Dette er den mest omfattende kartleggingen på småskoletrinnet som er gjort i Norge.

– Resultatene tyder på at seksåringene i Hedmark liker å lære i skolen, at de etablerer gode relasjoner med de voksne og at lærerne møter elevene med omsorg. Det er gode nyheter, og jeg håper og tror at trivselen og læringsgleden er høy mange steder i Norge. Men jeg mistenker at det er store forskjeller mellom kommunene og mellom skolene, og jeg mener det er viktig at vi får mer kunnskap om det slik at vi kan følge opp hvert enkelt barn, sier hun.

 

Svarer med smilefjes

Tybring-Gjedde sier undersøkelsen trolig må gjennomføres på en annen måte for de yngste barna, og peker på at undersøkelsen i Hedmark ble gjennomført ved bruk av nettbrett. Det var utformet animasjoner av ulike situasjoner i skolen, sammen med korte verbale utsagn. Elevene tok så stilling til disse utsagnene ved å trykke på smilefjes med fire alternativer: Et veldig blidt, litt blidt, litt surt og veldig surt fjes.

– Opplegget må lages på en forskningsbasert måte, og det er naturlig at det gjøres fra statlig hold og ikke av hver enkelt skole eller skoleeier, sier hun.

Tybring-Gjedde mener man på sikt også bør utforme lignende undersøkelser blant barna i barnehagen.

Kunnskapsminister og partifelle Jan Tore Sanner sier han er enig i at det trengs mer kunnskap om de yngste barna i skolen.

– Vi vet mye om hva som er viktig for at de yngste barna skal trives og oppleve mestring og læring, men vi vet for lite om hvordan skolehverdagen faktisk er, og oppleves av de yngste barna. Vi jobber nå med å finne en god måte å få mer kunnskap om dette, skriver han i en epost til NTB.

(©NTB)