Behold lærerne i skolen!

Debatt: Vi må sikre at lærere i videregående skoler får mulighet til å utvikle sin kompetanse og at de ønsker å bli i skolen.

Publisert

Det er en stor utfordring å beholde utdannede lærere i skoleverket. Vi fylkespolitikere må sikre at lærere i videregående skoler får mulighet til å utvikle sin kompetanse og at de ønsker å bli i skolen.

I Trøndelag fylkeskommune er antall lektorer økt med 50 årsverk fra 2018 til 2022. Det er viktig å sørge for at disse lektorene ønsker å ha en lang og givende karriere i våre videregående skoler. Da er muligheten til å utvikle seg faglig viktig for mange.

Dessverre har Støre-regjeringen fjernet muligheten til å bli såkalt lærerspesialist. Lærerspesialistordningen var en mulighet for lærere til å utvikle seg faglig og bidra til å styrke kvaliteten i utdanningen sin finansiert av statlige midler.

Denne muligheten ble fjernet før evalueringen var fullført. Venstre mener at regjeringen må legge fram en ny ordning for karriereveier for lærere innen skolestart denne høsten, som er forankret med lærerorganisasjonene, og som erstatning for lærerspesialistordningen.

Les også: Arbeidsmarkedet er vanskelig for nyutdanna lektorer

Det er slik at noen tilbud i videregående ikke kan gjennomføres alle skoleår. Dette innebærer at lærere dermed ikke har undervisningstimer i disse tilbudene og blir helt eller delvis overtallige. Fristen for å melde overtallighet av ansatte er 1. mai og samsvarer ikke med at det foreløpige elevtallet blir kjent i midten av mai. Søknadsfristen for videreutdanning for lærere er i mars/april.

Justert opptaksfrist til etterutdanning for overtallige lærere kan være en god løsning og vil kunne bidra til å løse en utfordring som i dag skaper vanskeligheter og oppleves belastende både for ansatte og fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis lærere tilbys etterutdanning det året de er overtallige har de muligheten til å utvikle ny kompetanse samtidig som de beholder stillingen. Ved bruk av statlige midler belastes ikke fylkeskommunens eller skolens økonomi, og skolene vil ikke få vikarbehov siden utdanningstilbud ikke settes i gang.

Vi vil gi ros til forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes signal om å tøye opptaksfrister for å legge til rette for flyktninger fra Ukraina. «Det ska æ fiks», sa han i Stortinget, ifølge Khrono. Det viser at det er mulig å åpne for justeringer i søknadsfristen for høyere utdanning.

Utvidet frist må også kunne omfatte overtallige lærere i en situasjon som gjentas hver vår over hele landet.

Powered by Labrador CMS